MENY

Vindkraft

Kommunen har ett tematiskt tillägg till översiktsplan om vindkraft.

Vindkraftverk sett underifrån

Sju områden för vindkraft

Det tematiska tillägget behandlar kommunens förutsättningar för vindkraft och redovisar sju  områden för vindkraftsetablering. De studerade områdena är Brännbacken, Brännåsen-Horsåsen, Nyvallsåsen-Mörkåsen, Vesåsen, Svartåsen, Ulvberget och Månberget. För dessa finns miljökonsekvenser redovisade.

Under 2009 och 2010 har planen varit ute på samråd och utställning då allmänheten getts tillfälle att komma med synpunkter.

Planen antogs den 15 november 2010 av kommunfullmäktige.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till