MENY

Skolskjuts

Du får skolskjuts om avståndet mellan skolan och ditt hem är tillräckligt långt. Skolskjutsberättigade elever åker med Linjetrafik eller Hudik taxi.

Läsåret 2024-2025

Från hösten 2023 ska alla som har behov av skolskjuts skicka in en ansökan per elev.
Skicka in ansökan senast 15 maj.

När din skolskjutsansökan blivit beviljad gäller den läsårsvis. Nytt läsår, ny ansökan! Observera att olika regler gäller för yngre och äldre elever.

En vit skolbuss står och väntar på elever vid skolans hållplats.

Här kan du se om du har rätt till skolskjuts

Avstånd för att få skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • F–3 2 km
  • 4–6 3 km
  • 7–9 4 km

Skolvägens längd mäts från hemmet (utfart till väg), till stoppställe för skolskjuts vid skolan. Att skolvägen mäts från bostaden till skolan innebär inte att skjuts utgår ända från hemmet.

Gångavstånd till påstigningsplats får vara 2 km för förskoleklass och grundskoleelever år  1 - 3 och 3 km för grundskoleelever år 4 - 6. För elever i  år 7-9 gäller 4 km. 

Kommunen ger skolskjuts till barn i förskoleklass och till grundskoleelever. Skolskjuts gäller skjuts till och från skolan men inte till och från fritids.

Elever har rätt till skolskjuts från sin folkbokföringsadress till den skola som ligger i det upptagningsområde som eleven hör till.

Föräldrar är ansvariga för elevernas skolväg fram till påklivning av skolskjuts på morgonen och från det eleven kliver av sin skolskjuts på hemresan. Rektor är ansvarig för resten av resan om den inte avviker från ordinarie skolväg.

Vårdnadshavare som för sitt barn väljer annan skola än den kommunen anvisar, beviljas inte skolskjuts.

Klicka på bilden för att få upp en större fil i pdf.

Skolområden i Nordanstig

Bälten finns till alla sittande elever i buss och taxi - du som förälder kan hjälpa till så att bältet alltid används!

Prata med ditt barn om att det är viktigt att ha bältet på sig hela resan och att det är lag på bälte! Det är lika viktigt i X-trafiks bussar som andra skolskjutsbussar, taxi och familjens bil. Det är också viktigt för säkerheten att eleverna sitter still under resan, vilket man ju gör om bältet sitter på.

Det finns inte alltid sittplatser till alla elever på linjebussarna. Men de som sitter ska förstås ha bältet på!

Vid inställda eller ändrade, beviljade skolskjutsar

  • Det är förarna i varje skolskjuts som avgör om skolskjutsen ska ställas in.
  • Om en skolskjuts inte kommit inom 20 minuter är den inställd.

Meddelande till vårdnadshavare

Titta i första hand i din mejl eller sms (vi använder den du har uppgett och godkänt i Skolplatsen) så får du information där.

Aktuell information och ändringar runt beviljade skolskjutsar finns även på kommunens webbplats och facebook. Här informerar vi direkt om några förseningar är kända.

Ladda ner X-trafikappen

Där ser du direkt när din buss är på väg och om den är i tid eller inte.

Meddelande via telefon får du så här

Ring det telefonnummer du fått av skolskjutshandläggaren, till din skolskjuts, det bolag eller den förare som kör skolskjutsen.

Du kan ringa till skolans egen skolskjutsmobil. Då når du personal på skolan som finns i anslutning till ankommande eller avgående skolskjutsar.

Skolskjuts vid delad vårdnad/växelvis boende

Skolskjuts vid delad vårdnad, när båda föräldrarna bor inom kommunen, ges efter ansökan. Bor den ena föräldern i annan kommun, ges skolskjuts endast från den förälder som bor och är folkbokförd i kommunen. Ansökan om skjuts vid delad vårdnad skall göras på nytt varje läsår.

Extra skolskjuts - om du inte har rätt till skolskjuts

Du kan ibland ansöka om extra skolskjuts om kraven för skolskjuts inte är uppfyllda. Ansökan om extra skolskjuts ska göras i god tid före önskad skjuts, dock senast fyra veckor innan. Ansökan skickas till och handläggs av skolskjutshandläggaren.

Skolskjutsarna körs av olika buss- och taxiföretag

Skolskjutsarna går i första hand med linjetrafik och därefter upphandlad trafik.

Väntetider

Väntetiden, tidsskillnaden mellan skolans ramtider och skolskjutsens ankomst- eller avgångstid får inte översitga; 60 minuter för elever i årskurs F–9 och 20 minuters väntetid på anslutningsskjuts.

Färdtid

Kommunens tidsmått är att färdtiden inte överstiger 70 minuter för elever i årskurs F–6 och 90 minuter för elever i årskurs 7–9.

Under resan är det viktigt att sitta ner och ha bältet på

En skolskjuts består oftast av elever i olika åldrar. Många åker för första gången.

Det är därför viktigt att alla i fordonet med ett gott uppförande, gör skolskjutsen till en bra upplevelse. Under själva transporten är det föraren och det företag som sköter skolskjutsningen, som är ansvarig för att gällande regler och bestämmelser följs.

Av- och påstigning sker på bestämda hållplatser

Av- och påstigning sker på bestämda platser. Vid av- och påstigning är det speciellt viktigt att alla elever tar hänsyn till andra elever och inte knuffar eller försöker tränga sig före. Med god hänsyn till varandra i anslutning till skolskjutsen får vi en högre trafiksäkerhet.

Vi vill att du som förälder pratar med ditt eller dina barn om säkerheten i och vid skolskjuts!

Kontakt
Porträttbild på Helena van Brakel

Skolskjutshandläggare och verksamhetsassistent

Helena Van Brakel

073-275 27 00
skolskjuts@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Prenumerera på information från Skolskjuts
Hantera prenumeration