Tider Hudik Taxi

Telefonnummer till Hudik Taxi 0650-680 00

Hudik Taxis telefonväxel har öppet dygnet runt för av- och på- bokningar vid exempelvis sjukdom, övriga frågor besvaras under kontorstider.

Svante Skarin, skolskjutsansvarig

Med reservation för små förändringar

Tiderna gäller för barn som är beviljade skolskjuts. Barnen kommer till skolan ungefär 10–35 minuter innan skolstart. Hemresor avgår 10 minuter efter respektive skolas sluttider.

Hassela

(gäller även elever som ska vidare med linjebuss till Bergsjö)

6.45 Busstation Bergsjö
7.10 Ede 25
7.15 Busshållplatserna Allmänningen och Halls
7.20 Ölsjön
7.20 Svedjevägen/Ölsjönsvägen korsning

7.30 Mörtsjön 208 infart


7.10 Gräsåsen 66 infart

7.30 Ässjö 205 infart

7.35 Slättberg 12

7.40 Vändbrovägen

Bergsjö/Lönnberg

7.50 Haddungsnäs
7.55 Älvsund


7.55 Älgered 631


8.05 Andersfors

8.05 Älgered 861


7.20 Annsjön
7.35 Knoppe
7.40 Fiskvik


7.30 Årskogen 412

7.35 Årskogen 203
7.50 Gnarp
8.00 Milsbron
8.15 Orrsjön


7.25 Strömsbruk

7.35 Vattrång 418

7.40 Vattrång 253

8.00 Ilsbo


8.00 Jättendal

8.10 Rännsjön

8.15 Västra Trösten 393 korsningen


Gnarps skola

6.50 Högen/Hånicksvägen korsning

6.55 Busshållplats Västra Trösten

7.05 Orrsjön

7.35 Årskogen

7.45 Böle 113 A

 

7.00 Lönnånger

7.05 Harmånger

7.10 Jättendal

Bringstaskolan

7.15 Jättendals Böle

7.25 Gnarps skola

7.30 Bäling

7.35 Häggviken 35 korsning