Telefonnummer skolskjuts

Byberg & Nordins buss

 

Trafikledning

010-722 03 19, 010-722 03 00 växel

Buss X-trafiks linjetrafik  

 

Trafikupplysningen X-trafik

0771-91 01 09

Hudik Taxi

0650-680 00

Brobergs Buss

0652-201 37

Skolskjutshandläggare

 

Christina Myhrer

0652-361 70, 073-275 27 00

Verksamhetschef

 

Eva Fors

0652-362 22

 

Kontakt

Skolskjutshandläggare och verksamhetsassistent

Christina Myhrer

073-275 27 00

Skicka ett meddelande till