MENY

Ansökan om skolskjuts

Här görs alla ändringar och nya skolskjutsansökningar.

Läsåret 2024-2025

Från hösten 2023 ska alla som har behov av skolskjuts skicka in en ansökan per elev.
Skicka in ansökan senast 15 maj.

När din skolskjutsansökan blivit beviljad gäller den läsårsvis. Nytt läsår, ny ansökan! Observera att olika regler gäller för yngre och äldre elever.

Ditt beslut om skolskjuts bör du få inom fyra veckor

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ditt beslut. Det kan dröja beroende på varför du söker och hur vi har möjlighet att ordna skolskjutsen.

I det här formuläret ansöker du om ny eller ändrad skolskjuts

Jag söker skolskjuts inom Nordanstigs kommun.
För vilken period gäller ansökan? * (obligatorisk)
För vilken period gäller ansökan?Ansökan vid särskilt skäl, beskriv här varför. (utförligt)

Du bör skicka in din ansökan senast fyra veckor innan du vill att skjutsen ska börjaNär önskar eleven skjutsen från vårdnadshavare?
Udda veckor till skolan
Udda veckor till skolan

Udda veckor från skolan
Udda veckor från skolan

Jämna veckor till skolan
Jämna veckor till skolan

Jämna veckor från skolan
Jämna veckor från skolan

För att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i att du inte är en robot. Följ sedan instruktionen som kommer upp på skärmen. * (obligatorisk)