MENY

Ung i Nordanstig gymnasiet

Gymnasieresekort (gymnasiekort, busskort, skolkort) finns i två varianter.

Ung i Nordanstig – Gymnasiet

Elever vid Bromangymnasiet i Hudiksvall och Hudikgymnasiet kan resa med X-trafiks bussar och X-tåg inom både Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Gäller alla dagar dygnet runt.

Kortet återladdas automatiskt och gäller tills vidare, men som längst till och med 30 juni det år man fyller 19 år.

Ung i Gävleborg med SJ-tillägg

  • Elever som går i gymnasiet på andra skolorter kan resa med X-trafiks bussar och X-tåg inom Gävleborgs län samt till Falun och Sundsvall alla dagar dygnet runt.
  • SJ-tåg inom Gävleborgs län samt till Sundsvall, alla dagar dygnet runt.
    Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till Falun och Avesta C (via Horndalsbruk, Fors, Avesta Krylbo). Alla dagar dygnet runt.
  • Anslutningsresa med linjerna 1–5 i stadstrafiken i Sundsvall, måndag-fredag. Om man i sitt resande kommer att nyttja detta krävs ett giltigt kvitto att visa upp på stadstrafiken i Sundsvall linjerna 1–5. Se information under rubriken Nytt kvitto.

Kortet återladdas automatiskt och gäller tills vidare, men som längst till och med 30 juni det år man fyller 19 år.

Elever över 19 år

Ungdomar som är 19 år eller äldre, folkbokförda i kommunen, går på gymnasiet får också möjlighet till gymnasieresekort genom att ansöka.

Gymnasieresekort för elever över 19 år är laddat med en biljett som gäller för obegränsat antal resor med X-trafik, UL och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län kl. 04.00-18.00 mån-fre skolans alla läsdagar.

  • Gymnasieresekort för läsåret 24/25 gäller 240812 – 250613, gäller inte under höst, jul och sommarlov.
  • Gäller även för anslutningsresa med stadstrafiken i Sundsvall med linje1-5 mån-fre skolans läsdagar. Om man i sitt resande kommer att nyttja detta, krävs ett giltigt kvitto att uppvisa på stadstrafiken i Sundsvall linjerna 1-5. Se information Nytt kvitto.
  • Kortet ska sparas av eleven under kommande sommarlov och kommer automatiskt att laddas med en ny kommande giltighetsperiod om så är aktuellt.

Blivande gymnasieelever

För att få rätt gymnasieresekort behöver vi information om ditt barn och vilken skola hon eller han ska gå på.

Gymnasieresekort återladdas!

Elev som fortsätter i årskurs 2 – 4 på gymnasiet i höst och har aktuellt gymnasieresekort, behåller detta. Det återladdas automatiskt inför skolstarten i höst.

Vid eventuella förändringar inför hösten 2024 kontaktar ni handläggare för gymnasieresekorten, Susanne Thunell

Gymnasieresekort och information skickas ut i god tid innan skolstart

Efter godkänd ansökan skickas gymnasieresekortet tillsammans med mer information i god tid innan skolstart till de elever som är berättigade till skolskjuts.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna till kollektivt resande för kommunens högstadie- och gymnasieelever kan utvecklas åren framöver.

Trasiga eller förlorade kort

Har kortet förlorats eller förstörts kan eleven köpa ett nytt kort i receptionen på CFL Nordanstig, Södra Vägen 8, Bergsjö till en kostnad av 100 kronor vid första tillfället. Därefter ökar kostnaden för ett nytt kort med 50 kronor per tillfälle kortet förlorats eller förstörts.

Frågor om korten

handläggare för gymnasieresekorten
Susanne Thunell, CFL Nordanstig, 010-454 12 38

Var rädd om din biljett!

Sj-tillägg

För att resa med SJ krävs att man har både kort och giltigt kvitto med SJ-tillägg att visa upp för tågvärden.

Nytt kvitto

Behöver du ett kvitto till ditt gymnasieresekort kan du få det utskrivet på ett av X-trafiks kundcenter eller på X-trafiks bussar och tåg.

X-trafiks Kundcenter

Bergsjö – Nojsans Thai Minilivs, Stationsvägen 2
Öppettider mån–lör 9.00–20.00 och sön 10.00–19.00

Hudiksvall – Kiosken Guldsmeden
Öppettider mån–fre 10.00–18.00, lör 10.00–16.00 och sön 11.00–15.00

Sundsvall – Pressbyrån Centralstationen
Öppettider mån–fre 05.30–21.00, lör 07.00–19.00 och sön 07.30–21.00