Tider Skolbuss Byberg Nordin

Telefonnummer till Byberg Nordin 010-722 03 19

Byberg Nordin påpekar vikten av att alla använder bälte i bussen för allas säkerhet.

Med reservation för små förändringar

Ingesarven-Bergsjö

Telefon till chaufför 073-936 99 16

 • 7.40 Ingesarven
 • 7.43 Yttre
 • 7.50 Söderåsen
 • 7.52 Kitte
 • 8.10 Bjåsta
 • 8.16 Skrämsta
 • 8.21 Bergsjö
 • Hemresor 13.35, 15.10 (onsdagar 16.10)

Harmånger Svedja-Bringsta

Telefonnummer till chaufför 070-740 29 50

 • 7.15 Harmånger mot Hånick väg mot Svedja
 • 7.30 Svedja Mot Vattrång
 • 7.45 Skolan Harmånger
 • Hemresor 14.05 Harmånger skolan, Hånick, Svedja, Vattrång osv
 • För elever som går i Bergsjö skola finns anslutningsbuss 15.30 samt 16.35 på onsdagar

Harmånger - Jättendal  och Jättendal - Harmånger

Telefonnummer till chaufför 070-203 42 27

 • 7.10 Lönnångersfjärden
 • 7.25 Bringsta
 • 7.35 Mellanfjärden
 • 7.43 Fröstuna
 • 7.45 Brandstationen
 • 7.55 ankomst Bringsta
 • Hemresor 14.05 alla dagar
 • Före elever som går i Bergsjö skola finns anslutningsbuss 15.15 samt 16.20 på onsdagar

Ortsjön - Landsrå - Bergsjö

Telefonnummer till chaufför 070-316 82 12

 • 7.15 Landsrå Ortsjövägen mot Gnarp
 • 7.30 Korsning Östergrängsjö/Bergsjövägen
 • 7.40 Selins verkstad
 • 7.45 Gnarps skola Vidare Bergsjö - Vade - Fiskvik
  Hemresor
 • 13.10 Gnarps skola Byn Östergrängsjö osv.
 • 13.30 Bergsjö skola-Vade-Fiskvik
 • 14.10 Gnarps skola Byn- Östergrängsjö (Landsrå)
 • 15.10 Bergsjö skola-Vade
 • 16.10 onsdagar Bergsjö-Vade-Fiskvik

Årskogen - Gnarp - Bergsjö

Telefonnummer till chaufför: 010-722 03 95

 • 7.10 Årskogen
 • 7.15 Årskogen södra
 • 7.20 Norra
 • 7.27 Tjärnvik
 • 7.30 Gryttje korsning Norrfjärden
 • 7.33 Åkne
 • 7.35 Skesta
 • 7.37 Böle
 • 7.40 Rödsbacken
 • 7.45 Bäling Vänder vid plastfabriken
 • 7.52 Gnarps skola
 • 8.05 Avgång Gnarps skola till Bergsjö
 • 8.17 Gammsätter
 • 8.25 Bergsjö skola

  Hemresor
 • 13.10 Gnarps skola-Årskogen via Böle- Skesta- Tjärnvik
 • 14.10 Gnarps skola- Årskogen via Böle- Skesta-  Tjärnvik
 • 15.14 Bergsjö skolan-Gnarp  
 • 15.33 Gnarpsskolan-Årskogen via Bäling- Skesta osv.
 • Onsdag 16.20 Bergsjö-Årskogen via Bäling- Skesta osv.

Ilsbo

Telefon till chaufför 070-634 39 67

 • 7.35 Jordarna
 • 7.37 Vattlång
 • 7.41 Kvarnvägen
 • 7.43 Yttre 
 • 7.46 Häggs
 • 7.50 Hogland mitt
 • 7.52 Hogland Väst
 • 7.59 Holsjön Mittre
 • 8.01 Holsjön södra
 • 8.03 Hogland-Berge
 • 8.10 Ilsbo skola
 • Hemresor 13.35 och 15.05