MENY

Tider Skolbuss Byberg Nordin

Telefonnummer till Byberg Nordin 010-722 03 19

Byberg Nordin påpekar vikten av att alla använder bälte i bussen för allas säkerhet.

Med reservation för små förändringar

Ingesarven – Bergsjö

Telefon till chaufför 073-936 99 16

 • 7.40 Ingesarven
 • 7.43 Yttre
 • 7.50 Söderåsen
 • 7.52 Kitte
 • 8.10 Bjåsta
 • 8.16 Skrämsta
 • 8.21 Bergsjö

  Hemresor
  13.35, 15.10 (onsdagar 16.10)

Harmånger Svedja – Bringsta

Telefonnummer till chaufför 070-740 29 50

 • 7.15 Harmånger mot Hånick väg mot Svedja
 • 7.30 Svedja Mot Vattrång
 • 7.45 Skolan Harmånger

  Hemresor
  14.05 Harmånger skolan, Hånick, Svedja, Vattrång osv
  För elever som går i Bergsjö skola finns anslutningsbuss 15.30 samt 16.35 på onsdagar

Harmånger – Jättendal  och Jättendal – Harmånger

Telefonnummer till chaufför 070-203 42 27

 • 7.20 Hällan
 • 7.30 Mellanfjärden
 • 7.35 Hårte
 • 7.45 Brandstationen
 • 7.55 ankomst Bringsta

  Hemresor
  14.05 alla dagar
  För elever som går i Bergsjö skola finns anslutningsbuss 15.15 samt 16.20 på onsdagar

Ortsjön – Landsrå – Bergsjö

Telefonnummer till chaufför
jämna veckor 070-511 91 50
udda veckor 070-316 82 12

 • 6.55 Gårdsjön
 • 7.15 Landsrå Ortsjövägen mot Gnarp
 • 7.30 Korsning Östergrängsjö/Bergsjövägen
 • 7.40 Selins verkstad
 • 7.45 Gnarps skola Vidare Bergsjö–Vade–Fiskvik

  Hemresor
 • 13.10 Gnarps skola Byn Östergrängsjö osv.
 • 13.30 Bergsjö skola–Vade–Fiskvik
 • 14.10 Gnarps skola Byn- Östergrängsjö (Landsrå)
 • 15.10 Bergsjö skola–Vade
 • 16.10 onsdagar Bergsjö–Vade–Fiskvik

Årskogen - Gnarp - Bergsjö

Telefonnummer till chaufför 070-687 75 71

 • 7.10 Årskogen
 • 7.15 Årskogen södra
 • 7.20 Norra
 • 7.27 Tjärnvik
 • 7.30 Gryttje korsning Norrfjärden
 • 7.33 Åkne
 • 7.35 Skesta
 • 7.37 Böle
 • 7.40 Rödsbacken
 • 7.45 Bäling Vänder vid plastfabriken
 • 7.52 Gnarps skola
 • 8.05 Avgång Gnarps skola till Bergsjö
 • 8.17 Gammsätter
 • 8.25 Bergsjö skola

  Hemresor
 • 13.10 Gnarps skola–Årskogen via Böle–Skesta–Tjärnvik
 • 14.10 Gnarps skola–Årskogen via Böle–Skesta–Tjärnvik
 • 15.14 Bergsjö skolan–Gnarp  
 • 15.33 Gnarpsskolan–Årskogen via Bäling–Skesta osv.
 • Onsdag 16.20 Bergsjö–Årskogen via Bäling–Skesta osv.

Ilsbo

Telefon till chaufför 070-634 39 67

 • 7.41 Vattlång Sörgården
 • 7.43 Vattlång
 • 7.48 Yttre 
 • 7.54 Hogland
 • 7.57 Häggs (Xtrafik hållplats)
 • 8.00 Holsjön
 • 8.03 Berge
 • 8.09 Västtjär
 • 8.17 Ilsbo skola

  Hemresor
  13.35 och 15.05