MENY

Hassela – Ånäset

Ånäsetrundan än 3,5 kilometer lång vandring i naturreservat på grusväg och i skogsmiljö.

bänkar och bord i skogsdunge.

En del av Xrundan – fikabord i Ånäsets naturreservat.

Välkommen till Hassela!

Den här rundan går genom ett av kommunens naturreservat, mestadels på grusväg och i skogsmiljö.

Denna natursköna runda börjar och slutar vid Franshammars kraftstation. Här finns möjlighet till parkering i anslutning till vandrarhemmet och det sommaröppna kaféet. Med start vid bron går rundan snabbt in i naturreservatet och följer sedan grusvägen genom hela området ut på näsets spets.

En bit in på rundan finns möjlighet till paus vid bänkbord. Här går det också att lära sig mer om naturreservatet på en av de informationsskyltar som finns uppsatta.

Ånäset är en skogsklädd rullstensås som bildar en naturskön udde i Hasselasjöns nordvästra del. Här växer gamla grova tallar, men också björk, asp och andra lövträd av varierande storlek och ålder.

Ungefär mitt i området finns ett öppet gräsbevuxet område. Det är gamla odlingslotter som fortfarande hålls öppna genom slåtter. Här går det under säsong att beskåda örter som fackelblomster, frossört och åkerbär liksom mindre vanliga skogklocka och Kung Karls spira.

Mindre väg med gräs i mitten genom skog.

En del av xrundan - vägen ut mot Ånäsets spets