MENY

Bergsjö runt

Bergsjö runt är en tre kilometer lång vandring genom byn på ett underlag av asfalt och en kortare sträcka med stabilt grus.

Fikaplats intill träd och nära en forsande å.

En del av Xrundan – fikaplatsen intill ån i Bergsjö.

Välkommen till Bergsjö!

Rundan går genom byn på ett underlag av mestadels asfalt och en kortare sträcka med stabilt grus. Rundan lämpar sig därför väl för till exempel personer med nedsatt rörlighet.

Du startar på Bergevägen på sydvästra sidan om bron över Kyrkbyån, vid det blå huset. Här kan du också parkera din bil.

Inledningsvis följer du ån uppströms längs med Trädgårdsvägen för att sedan svänga upp mot centrala Bergsjö. Här passerar rundan en liten boulebana i ett trevligt grönområde. Möjligen kan ett stopp för ett parti boule vara en lämplig paus.

Du fortsätter genom Bergsjö och förbi dess butiker. Passerar fotbollsplanen och kommer efter ett tag fram till Sörgården. Därifrån följer du sedan Södravägen förbi Bergsjö bibliotek, kommunhuset och Bergsjögården. Du skymtar Bergsjö kyrka och dess vackra kyrkoområde.

Slutligen promenerar du över ån för att nå rundans slutplats. Den har nyligen fått en rejäl upprustning via projektet #snygganordanstig. I dag erbjuds en naturskön plats med bänkar och informationstavla. Passa på att sitta ned en stund och lyssna på åns brusande vatten.

Gräsmatta med boulebana i mitten kantat av träd.

En del av Xrundan – boulebanan i parken mittemot ICA i Bergsjö