MENY

Harmånger mellan broarna

Sträckan är en två kilometer lång vandring genom byn och skog på stabilt underlag av grus och asfalt.

bred vandringsled genom skog.

En del av Xrundan – vandringsleden mellan broarna i Harmånger.

Välkommen till Harmånger!

Den här rundan går genom by och skog. Underlaget är stabilt av grus och asfalt som lämpar sig väl för till exempelvis personer med nedsatt rörlighet.

Parkering finns på rastplatsen vid E4:an och rundan startar vid brofästet på Röstavägen. Du går söderut längs med campingen och viker efter 100 meter in i bostadsområdet på vänster sida.

Rundan snirklar sig genom området och når snart Harmångersvägen vid byns gamla prästgård där det finns kafé, loppis och hantverk. Här tar du vänster och efter en kort bit svänger du vänster igen ner mot Harmångersån.

Promenadstråket längs med ån gjordes tack vare ideellt arbete från traktens föreningar, bidrag från Europeiska jordbruksfonden samt generösa bidrag från lokala entreprenörer.

Här finns möjligheter till paus vid bänkbord samt vackra informationsskyltar som berättar om de växter som går att se. Turen passerar både fotbollsplan och utegym så möjligheterna till spontanidrott är många. Rundan avslutas där den började vid Harmångersåns västra del.

Informationstavla intill väg.

En del av xrundan - informationstavla vid Harmånger mellan broarna