MENY

Vandringsleder

Gå längs kusten genom hela kommunen eller mellan Hassela och Norrfjärden.

Vuxna och barn som går längs en stig i skogen.

En del av kustleden - vandring längs en stig längs kustleden

Vi har två vandringsleder en i nord-sydlig riktning och en väst-östlig.

Kustleden är 62 kilometer från Galtström i norr till Sågtäkten i söder och Vallstigen är 59 kilometer från Hassela i väster till hamnen i Norrfjärden i öster.