Idrott, motion och friluftsliv

I vår kommun finns många aktiviteter runt natur och friluftsliv

Å med två fiskare i båt

Fritidsanläggningar

Kommunen har inga egna fritidsanläggningar. Det är föreningarna som äger och sköter om bad, elljusspår och liknande.

Kommunens föreningar kan hyra tider i Bergsjö badhus och gymnastiksalar i Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.

Övriga sidor under idrott, motion och friluftsliv