MENY

Individen i fokus

Alla deltagare hos oss har en individuell plan och en egen handledare. Uppföljning av den personliga utvecklingen görs regelbundet tillsammans med den enskilde och de myndigheter personen har kontakt med.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda individuellt stöd och vägledning för kommuninvånare så att de kan uppnå en skälig levnadsnivå, bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.

Vi stöttar och hjälper för att öka möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att nå egen försörjning genom sysselsättning, anställning eller studier.

Servicefunktion

Vi är en servicefunktion som arbetar för kommunens alla verksamheter. Vi ansvarar för genomförande och samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande insatser.

Arbete med individen i fokus

Vi hittar gemensamt de bästa lösningarna utifrån personens förutsättningar. Alla ungdomar och vuxna hos oss har ett individuellt mål, en plan och en egen handläggare. Uppföljning och utvärdering av insatsen och den personliga utvecklingen gör vi regelbundet tillsammans med den enskilde och de myndigheter personen har kontakt med. Det gör att vi löpande kan utveckla våra insatser.

Våra insatser

Insatserna genomförs individuellt, i grupp eller i kombination av båda delarna. Det kan handla om arbetsträning, arbetspraktik, språkpraktik, arbetsprövning eller annan individuellt utformad sysselsättning eller anställning. Andra insatser kan vara coachning, utbildning och vägledning. Vi har särskilda insatser för nyanlända.

Vi har en lokal överenskommelse

Via Delegationen för unga till arbete (DUA) har vi en lokal överenskommelse för att främja samverkan mellan stat och kommun i arbetet med ungdomar som är 16–24 år.

Vi samarbetar med

  • Individ- och familjeomsorgen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Hälsinglands Utbildningsförbund
  • arbetsledare och handledare inom kommunens verksamheter
  • lokala näringslivet
  • lokala föreningslivet.

Söker du en plats för praktik eller annan åtgärd för att komma närmare arbetslivet eller studier med hjälp av kommunens verksamheter? Är du en kompletterande aktör åt Arbetsförmedlingen, företräder en annan myndighet eller är du kanske en person som söker praktikplats genom en utbildning som exempelvis en yrkeshögskola? Då är det här vägen in till oss.

Rådgivning

Vi är rådgivande vid behov och behjälpliga för arbetsledarna i våra verksamheter vid förhandlingar och uppföljningar.

Vi administrerar stöd och ersättningar

För kommunens verksamheter administrerar vi stöd och ersättningar i form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och ersättning för asyl- och flyktingmottagande från Migrationsverket.

Kontakt
Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Anette Råbom

Arbetsmarknadssekreterare

Anette Råbom

0652-360 12, 072-450 84 34
anette.rabom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Christina Wallin

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

0652-360 22, 070-241 30 91
christina.wallin@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Kristina Jernberg Gradin

Arbetsmarknadshandläggare

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25, 070-190 71 73
kristina.jernberg-gradin@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Michael Evers

Arbetsmarknadshandläggare

Michael Evers

0652-361 65
michael.evers@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Per Karlsson

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24, 072-534 17 00
par.karlsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till oss

Porträttbild på Richard Richardsson

Arbetsmarknadsvägledare

Richard Richardsson

073-092 50 57
richard.richardsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till