MENY

Arbetsintegrerande sociala företag – ASF

Arbetsintregrerande sociala företag, ASF, vidgar arbetsmarknaden genom att främja arbete och sysselsättning för människor som av olika anledningar står långt ifrån den.

I ASF är den affärsmässiga verksamheten ett medel för att uppnå samhällsnyttiga mål som exempelvis

  • minska utanförskap
  • förbättra klimat och miljö
  • bidra till en tryggare livsmiljö

ASF producerar och säljer varor och tjänster liksom andra företag. Därutöver ska ASF skapa arbetstillfällen för människor som av olika anledningar står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

I vår kommun använder vi oss av Regeringens och Tillväxtverkets definition av ASF.

Det finns ingen särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företg. Det är företag som driver näringsverksamhet (poducerar och säljer varor och eller tjänster)

  • med övergripande ändamål att integrera änniskor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • som är oganisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Vi har lokal stödstruktur för ASF genom ett avtal med företagsrådgivare Coompanion och en lokal samverkansplattform för dialog och uppföljning.

Vi har upphandlat "sysselsättningsplatser" enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, för tjänsteköp.

Vi har uppmärksammats för vårt arbete med ASF och ingår bland annat i Sveriges kommuner och landstings nationella nätverk för ASF.

2017 utsågs vi till "Årets möjliggörare ASF" av Samordningsförbund Gävleborg, Coompanion Gävleborg. Skoopi och SAK – sociala arbetskooperativ i samverkan. Med anledning av detta har vi efterfrågats på ett flertal konferenser som föreläsare.

Kontakt
Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till