MENY

Kommunala aktivitetsansvaret – KAA

Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en lagstadgad skyldighet för varje kommun enligt skollagen 29 kap. 9 §.

KAA gäller för unga under 20 år som

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • Inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbilding måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina sutdier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Vi kan hjälpa dig med

 • studie- och yrkesvägledning
 • studiebesök
 • praktikplats
 • stöd vi kontakter med myndigheter
 • hjälp att skriva cv

Om du tillhör målgruppen kontaktar vi dig, om du vill kan du också själv kontakta oss.

Vi har bra kontaktvägar till skolor, näringslivet och andra för att hitta rätt insatser för just dig.

Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt
Porträttbild på Per Karlsson

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24, 072-534 17 00
kaa@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till oss