MENY

Coronaviruset – covid-19

Nordanstigs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av coronaviruset i det svenska samhället som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer att vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – även lindriga. Visar du några symptom, stanna hemma från arbete eller skola.

Våra senaste nyheter om covid-19

Om coronaviruset på andra språk

18 olika länders flaggor

Information till skola och förskola om covid-19

Här hittar du information till skola och förskola om sjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Kommunala förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

  • Barn, elever och personal ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn och elever vara hemma.
  • Om barn eller elever inte har några symtom gäller närvaro i skolan som vanligt.