MENY


Nya tecken på fortsatt ökning av covid-19

Under de senaste veckorna har spridningen av covid-19 ökat i Sverige. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram två tänkbara scenarier där det mest troliga är att smittsamheten fortsätter att vara på samma nivå som i dag. Det skulle innebära att smittspridningen når liknande nivåer som när virusvarianten omikron fick spridning i befolkningen för ungefär ett år sedan.

För hälso- och sjukvården kan en sådan utveckling innebära att antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar till liknande nivåer som i januari och februari 2022.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Att vaccinera sig är gratis och även personer som inte är svenska medborgare, som arbetar eller studerar i Sverige.

Om du är 65 år eller äldre, eller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk och är 18 år eller äldre, rekommenderas du att ta påfyllnadsdoser. Det gäller oavsett hur många doser vaccin som du redan har fått.

På flera platser i länet finns möjlighet till drop in-vaccinering. I vår kommun erbjuder Harmångers hälsocentral det.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Så här vaccinerar du dig i Gävleborg Länk till annan webbplats.

Närbild av coronavirus med texten "Nytt om corona" i förgrunden.