MENY


Rekordinvestering i Nordanstigs äldre

Kommunstyrelsen går vidare med vad som kan bli kommunens största investering någonsin. Slutligt avgörs frågan av kommunfullmäktige och vid bifall kan bygget av ett nytt särskilt boende i Bergsjö starta nästa år.

Om allt går som planerat har Bergsjö ett nytt särskilt boende klart för inflyttning 2026. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att avsätta upp till 356 miljoner kronor till bygget. Aldrig tidigare har en så stor enskild investering genomförts i kommunen.

Byggnaden uppförs direkt väster om Sörgården och får fem våningar med 96 platser och generösa gemensamma utrymmen. Balkonger för frisk luft, glaspartier och en ljusgård med vinterträdgård är andra inslag för trivseln – både för våra äldre och för personalen.

Stödja god vård

De senare är en viktig del i framtagandet av det nya boendet. Redan idag har de flesta av Sveriges kommuner svårigheter att bemanna inom äldreomsorgen. Klokt utformade lokaler innebär en effektivare arbetsmiljö med bättre förutsättningar för våra medarbetare att göra jobbet. Huset ska helt enkelt stödja en god vård och en bra verksamhet.

– Det här kommer att vara helt avgörande för vår kommun att kunna leverera bra äldreomsorg även i framtiden. Både vad det gäller antal platser, kvalitet och arbetsmiljö. Det här förtjänar våra äldre och vår personal, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Förslaget till nytt boende i Bergsjö har tagits fram av upphandlingskonsult och arkitekter specialiserade på lokaler för vård av äldre. Materialen är genomgående av hög kvalitet för både trivsel och lägre underhållskostnader. Fasaden i rött tegel får ornamenteringar, bland annat runt fönstren. De inre snickerierna är i tålig ljus ek.

Inspiration från hälsingegårdar

Interiört har inspiration i flera fall hämtats från hälsingegårdarna vad gäller både form och färg. Tapetmönster och schabloner, bland annat i vissa tak, ska göra att husets äldre känner igen sig.

I det nya huset finns lokaler för korttidsvård och avlastning. Gym- och rehabavdelning, flera mindre aktivitetsrum och övernattningslägenhet för mer långväga anhöriga ryms också.

Vår omsorgsverksamhet har varit delaktig och lämnat synpunkter under arbetets gång. När huset väl är inflyttningsklart finns allt som behövs redan på plats, som gardiner, tavlor och annan inredning. På taken monteras solpaneler.

Stort intresse att delta

Bygget av det nya särskilda boendet har förannonserats inför upphandlingen av byggentreprenör och intresset för att delta är stort. I nuläget är tidpunkten för byggstart inte bestämd, men planeras till perioden mellan maj och september 2024. Inflyttning beräknas till våren 2026.

Den ekonomiska livslängden på Bergsjös nya särskilda boende bedöms till 80 år, men den faktiska livslängden är ännu högre.

I och med bygget avvecklas Sörgården, Bållebo korttidsboende och det särskilda boendet vid Hagängsgården i Harmånger. Vad som ska hända med Sörgårdens lokaler är ännu inte klart.

– Vi bygger nu ett nytt särskilt boende för framtiden. Det ger också bra förutsättningar för att exempelvis bygga trygghetsboenden i befintliga lokaler, säger Ola Wigg.

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet vid sitt sammanträde 25 september.

Läs tidigare nyhet från öppet möte om nytt säbo. Där finns också länk till mötet på Youtube.

En stor vinkelbyggd tegelfastighet.

Illustrationer: Lindh Arkitektur

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se