MENY


De bygger Bergsjös nya äldreboende

Nu står det klart att det blir JSB Construction AB som bygger det nya särskilda boendet i Bergsjö. Det vinnande anbudet landade på 277 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade i september att ett nytt särskilt boende ska byggas i Bergsjö. Samtidigt avsattes 356 miljoner kronor för projektet. Men redan i våras startade arbetet med att ta fram detaljerade upphandlingsunderlag. Under sommaren och hösten har upphandlingsprocessen fortsatt genom så kallat förhandlat förförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kvalitet och god arbetsmiljö

Kommunchef Erik Hedlund har ansvarat för arbetet och under tisdagen kunde han tilldela JSB Construction AB totalentreprenaden för det nya särskilda boendet. Fram till 29 december pågår nu en så kallad avtalsspärr under vilken kommunen och anbudsvinnaren inte får ingå avtal. Om en annan leverantör skulle begära överprövning förlängs avtalsspärren automatiskt.

Kriterierna i upphandlingen är en långsiktig och kvalitetssäkrad byggnad som ger våra äldre en hög kvalitet i boendet och våra medarbetare en god arbetsmiljö med förutsättningar att göra ett bra jobb.

Nöjda politiker

Den totala budgeten för hela projektet är 356 miljoner kronor, medan det vinnande anbudet landade på 277 miljoner kronor.

– Steg för steg har vi drivit det här framåt, från att ha byggt upp en ekonomi som klarar investeringen, till att initiera detaljplanen som möjliggör bygget. Nu är entreprenören upphandlad och det känns himla bra, säger kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

En annan som är nöjd är ledningsutskottets ordförande Lars Hed:

– Nu är det snart slut med att lösa platsbristen med moduler. Nu bygger vi i stället ett av Sveriges bästa särskilda boenden. Det är ett boende som påminner om en nybyggd bostadsrätt och en arbetsplats vi tror kommer bli uppskattad att jobba på!

Byggstart till våren

Det nya boendet byggs strax väster om Sörgården och nyligen genomfördes arkeologiska undersökningar utan anmärkning på platsen. Därmed kan byggnationerna påbörjas under våren 2024 och boendet väntas stå klart våren 2026.

JSB Construction AB är ett av Sveriges största privata byggföretag med flera stora byggprojekt runt om i Sverige bakom sig. Företaget bygger bostäder, kommersiella och offentliga lokaler, bland annat vårdboenden.

Här kan du läsa mer om Bergsjös nya särskilda boende och följa utvecklingen i projektet.

Grafisk illustration över en fyravåningsbyggnad i tegel.

Bild: Lindh Arkitektur

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Ola Wigg, kommunalråd
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Lars Hed, ordförande ledningsutskottet
076-319 41 93, lars.hed@nordanstig.se