MENY

Sophämtning

I vår kommun har alla hushåll ett grönt avfallskärl som töms varannan vecka. Från 2024 inför vi matavfallsinsamling vilket innebär att hushållen även får ett brunt matavfallskärl. Utgörning av det bruna matavfallskärlet sker ortsvis från januari till juni. Läs mer på sidan om matavfall.

Restavfall och matavfall

Restavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Homons- och Hasselas återvinningscentraler.

Vi tillämpar 14-dagars hämtning av restavfallet. När du under våren får ditt bruna matavfallskärl finns det möjlighet att ändra till månadstömning på restavfallskärlet. Soporna hämtas måndag till fredag även röda dagar och aftnar. Sophämtning sker klockan 06.00–22.00 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl kan bli tömt. Det bruna matavfallskärlet töms alltid var 14:e dag och båda sopkärlen töms på samma tur.

Hur ska sopkärlet placeras?

Dina sopkärl ska stå inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet. Men det finns även andra överenskommelser.

  • Kärlet ska stå på plan mark.
  • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
  • Finns det två eller flera kärl på samma plats ska det vara minst en halvmeter mellan dem.
  • Ställ kärlet minst en halvmeter från staket och annat.
  • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att vägen hålls farbar.
  • Soporna ska kunna ramla ur när sopbilen tömmer kärlet. Tipset är att inte trycka ner soppåsar i kärlet. Och hacka loss påsarna med en spade eller kvastskaft om de fryst fast.

Sopkärlets placering

Det har framkommit att många blir osäkra på hur sopkärlet ska placeras för att soptömning ska ske och vi kan förstå att det inte alltid är så lätt att räkna ut hur det ska placeras när tekniken för tömning varierar från kommun till kommun.

I vår kommun använder vi en sopbil med sidlastande kran där tömning sker helt automatiskt och ingen personal kliver ur bilen när tömning sker.

Sopkärlen ska stå med öppningen mot gatan och gångjärnen mot diket. Det är också viktigt att man inte har för tätt mellan sopkärlen om det finns flera på samma hämtningsställe. Vi rekommenderar att det är minst 50 cm mellan de sopkärl som står på samma ställe. Risken finns att kranen krokar i flera sopkärl samtidigt om kärlen står för tätt tillsammans.

Om ditt sopkärl ligger ner, står felvänt eller står en bit in från hämtningsstället tolkar chauffören det som om kunden inte har behov av tömning vid det tillfället.

Klicka på plusset för att se bilder.

En sopbil har stannat för att tömma en soptunna längs vägen.

Det har framkommit att många blir osäkra på hur sopkärlet ska placeras för att soptömning ska ske och vi kan förstå att det inte alltid är så lätt att räkna ut hur det ska placeras när tekniken för tömning varierar från kommun till kommun.

I vår kommun använder vi en sopbil med sidlastande kran där tömning sker helt automatiskt och ingen personal kliver ur bilen när tömning sker.

En soptunna med orange lock står längs en landsväg.

För att sopbilen ska kunna tömma ditt sopkärl krävs därför att sopkärlet står placerat med öppningen mot gatan och gångjärnen ska placeras mot diket.

Flera sopkärl som står för tätt.
Två gröna soptunnor placerade med minst 40 dm mellan varandra.

Det är också viktig att man inte har för tätt mellan sopkärlen om det finns flera på samma hämtningsställe.

Vi rekommenderar att det är minst 40 cm mellan de sopkärl som står på samma ställe.

Risken finns att kranen krokar i flera sopkärl samtidigt om kärlen står för tätt tillsammans.

Har din soptunna gått sönder?

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills arbetet är utfört.

Vill du byta storlek på din soptunna?

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills bytet är utfört.

Fritidshämtning

Har du ett fritidshus kan du välja att ha sophämtning under perioden vecka 16 till vecka 41. Fritidsabonnemangen töms totalt vid 13 tillfällen under sommarsäsongen och datum för start respektive slut varierar beroende på om du har jämn eller ojämn vecka på dina hämtningsdagar.

Om du vistas i ditt fritidshus till och från under hela året ska du ha ett åretruntabonnemang. Kontakta oss på avfall och återvinnings kundtjänst för att få ett abonnemang som passar dig. Fritidshusen kommer också att få matavfallsinsamling vilket innebär att även fritidsabonnemangen får ett brunt matavfallskärl. Utkörning av det bruna matavfallskärlet sker ortsvis under samma tidsperiod som för helårskunderna från januari till juni i den mån det går att genomföra utifrån väglaget. Där vi inte kommer fram körs sopkärlet ut så snart det är möjligt.

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-363 00 eller mejlar avfall@nordanstig.se.

Vi fakturerar helårskunder tre gånger om år

För helårsabonnemangen fakturerar vi tre gånger per år. Förfallodagar är sista bankdagen i april, augusti och december. Fritidsabonnemangen faktureras för närvarande en gång per år med förfallodag sista bankdagen i april. Vi erbjuder betalning med e-faktura eller autogiro.

E-faktura förenklar

Om du är ansluten till e-faktura får du räkningen presenterad i din internetbank, tittar på den på skärmen och klickar för att godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda.

Hur anmäler jag e-faktura?

Via din internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Sök på Nordanstigs kommun och fyll sedan i anmälningsformuläret. Anmälan kan du även göra då du betalar en pappersfaktura via din internetbank. Ett erbjudande om att få e-faktura från oss kommer upp efter att du betalt fakturan. Har du frågor om debitering och taxor kontaka oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser regleras i renhållningsordningen och i avfallstaxan som fastställs i kommunfullmäktige.

Kompostera matavfall

Det är fortfarande tillåtet att kompostera sitt matavfall. För att få komposten godkänd måste en anmälan göras till Norrhälsinge miljökontor. Efter godkännande av komposten har du möjlighet - om du vill, att välja månadstömning på ditt restavfall.

Anmäl ägarbyte på fastighet

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00, helgfria vardagar
avfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till