MENY

Abonnemang för sophämtning

Alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall måste ha ett avfallsabonnemang. På den här sidan hittar du bland annat information om de två abonnemangen, vad det kostar (taxan ej klar än!) hur du betalar samt hur du hanterar abonnemanget när du ska sälja eller köpa ett hus.

En soptunna som står längs en landsväg.

Det finns två abonnemang för sophämtning att välja på.

Abonnemanget är kopplat till fastigheten. Det här innebär att om du har tagit över en fastighet som har sophämtning sedan innan, så behöver du inte ansöka om sophämtning. Det är säljaren som ansvarar över att meddela kommunen om ägarbytet. I och med det så flyttas också avfallsabonnemanget över på dig.

Frågor och svar om abonnemang

Det finns två abonnemang för sophämtning att välja på.

Abonnemang matavfall

Du har två kärl. En brun tunna för papperspåsar med matavfall och en grön tunna för soppåsar med restavfall.

Du får en påshållare som du ska skruva upp på insidan av dörren till bänksskåpet under diskhon. Papperspåsar ingår i abonnemanget. Gå ut med påsen minst var tredje dag. Gärna oftare!

Sopbilen har ett inkast där den tömmer soptunnor. Men inne i bilen finns två fack. Ett för matavfall och ett annat för restavfall (soppåsar).

Abonnemang hemkompost

Du komposterar allt ditt matavfall i en egen kompost, året runt. Du köper en skadedjurssäker behållare för komposteringen. Att kompostera kräver arbete, strömaterial och ytor att sprida den färdiga komposten på.

Du behåller din gröna soptunna för ditt restavfall. Du lägger inget matavfall i den.

Enligt miljölagstiftningen ska det finnas ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall på varje fastighet i vårt land. Kommunerna är skyldiga att ta hand om det avfall som innefattas av det kommunala ansvaret. Hur ett avfallsabonnemang ser ut varierar mellan kommuner.

Taxan har en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften bekostar exempelvis återvinningscentraler, administration, insamling av farligt avfall och grovavfallshämtning. Den rörliga delen bekostar hämtning, transport och behandling av mat- och restavfallet (soppåsarna).

Som privatperson får du en faktura var fjärde månad. Du kan välja att få en e-faktura via banken, pappersfaktura eller att betala via autogiro.

E-faktura anmäls via din banksidan. I Kivra kan du ställa in att du vill ta emot fakturor från Nordanstigs kommun.

Så här skriver du ut en autogiroblankett

I e-tjänsten kan du också gå in och skriva ut autogiro-blanketten. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten för sophantering och därefter klickar på länken "Hämta autogiroblankett". Observera att det bara är en blankett för utskrift, du kan alltså inte anmäla autogiro digitalt.

Blanketten skickar du sedan till vårt ekonomikontor:

Nordanstigs kommun
Ekonomikontoret
Box 56
829 21 Bergsjö

eller skicka den på mejl till ekonomi@nordanstig.se

Om du sorterar ut alla förpackningar och matavfall så blir det oftast inte så mycket sopor i den gröna tunnan. Du kan då välja att tömma den var fjärde vecka.

Har du ett abonnemang för fritidshus och sorterar ut ditt matavfall så kan du tömma den gröna tunnan var fjärde vecka. Vi tömmer alltid tunnan för matavfall varannan vecka.

Om du har ett fritidshus med abonnemang Hemkompost kan du välja att tömma den gröna tunnan var fjärde vecka.

Upp till tre grannar kan dela abonnemang. Då delar ni på både grön och brun tunna.

Abonnemanget är kopplat till fastigheten, så när en fastighet ska byta ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen.

Du som säljare lämnar uppgifter om vem som ska ta över din fastighet och ditt abonnemang för avfallshantering och eventuellt avlopp. Om du har uppehåll i sophämtningen eller delar kärl med en granne avslutas det automatiskt vid ägarbytet. Du kan meddela nya ägarens kontaktuppgifter via länken nedan.

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.

Abonnemanget är kopplat till fastigheten. När en fastighet ska byta ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen. Säljaren lämnar uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering och eventuellt avlopp.

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.

Du som säljare lämnar uppgifter om vem som ska ta över din fastighet och ditt abonnemang för avfallshantering och eventuellt vatten och avlopp. Om du har uppehåll i sophämtningen eller delar kärl med granne avslutas det automatiskt vid ägarbytet. Du kan meddela nya ägarens kontaktuppgifter via länken nedan.

Du som säljare anmäler ägarbytet genom att fylla i ett formulär.

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.

Om det inte finns något abonnemang kopplat till din fastighet så måste du kontakta kommunen för att upprätta ett nytt abonnemang.

Det gör du antingen genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan under rubriken "Kontakt".

Du kan också mejla till avfall@nordanstig.se

Kontakta oss på avfall genom att mejla till avfall@nordanstig.se

Eller ring oss på 0652-363 00 måndag–fredag 9–12

Ibland kan ditt behov av avfallshantering avvika från grundabonnemangen. Här finns en e-tjänst att fylla i och skicka in när du ansöka om uppehåll i hämtningen en tid.

För fritidshus är säsongen för sophämtning från och med vecka 16 till vecka 41, beroende på om det är udda eller jämna veckor du har och vilken intervall i tömningen du har.

Men säsongen är vecka 16 - 41 för fritidshus.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00, helgfria vardagar
avfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till