MENY

Sorteringsguider

Här kan du skriva ut A4-blad om hur man ska sortera hemma. Bladet har fram- och baksida. Finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Hur ska jag sortera hemma?

Skriv gärna ut ett blad som berättar vad matavfall är. Och ett blad om vad man ska lägga i soppåsen (restavfall). En del sätter upp dem i soprum och delar ut dem till hyresgäster.

Digital sorteringsguide

I den digitala sorteringsguiden kan du söka på det du vill slänga och få veta hur du ska sortera. Sökverktyget som uppdateras varje vecka med fler ord är ett samarbete mellan några kommuner i Hälsingland.

Skyltar ger bättre sortering

Vill du ha skyltar för att rycka upp sorteringen på ditt jobb, hemma eller i bostadsrättsföreningens sorteringsrum? Var så god att skriva ut affischer.

Skyltarnas form kommer från branschorganisationen Avfall Sverige. Vi har lagt till engelska ord på dem. Symbolerna används i hela norden. Använd dem du också. Målet är ökad återvinning och hållbarhet. Tillsammans är vi många som gör bra saker för en ljus framtid!

Avfallsguiden är ett A4-blad som skickas ut till alla abonnenter med en översikt över avfallshanteringen i kommunen. Här står bland annat schema för hämtning av grovavfall och för bilen dit du kan lämna farligt avfall.

Du hittar samma information här på vår webbplats och ny information kommer 2024.