Anmäl ägarbyte på fastighet

Du som har sophämtning eller slamtömning ska själv anmäla ägarbyte på fastigheten.

Vi fakturerar för hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är 30 april, 31 augusti och 31 december.

Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag den 30 april.

Anmäl ditt ägarbyte i god tid. Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om förändring av ägarförhållande kommit in till kommunen.

Kontakt

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till