MENY

Anmäl ägarbyte på fastighet

Du som har sophämtning eller slamtömning ska själv anmäla ägarbyte på fastigheten.

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är sista bankdagen i april, augusti och december.

Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag sista bankdagen i april.

Vi erbjuder betalning med e-faktura eller autogiro.

Anmäl ditt ägarbyte i god tid. Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om förändring av ägarförhållande kommit in till kommunen.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till