MENY

Konstsamling

Här hittar du information och små bilder på Greibers donation. Verken är numrerade och du hittar dessa i pdf-filerna här under. Är du intresserad av att titta närmare på något verk är du välkommen att skicka ett mejl till kommun@nordanstig.se för att boka in en tid.

  • olja på duk nr 1-96
  • batikmålningar nr 97-100
  • verk på papper, inramade nr 101-127
  • verk på papper, oinramade nr 128-222

Målningar på masonit
Gunnar målade ett stort antal verk på masonit som han grundade själv med vit eller grå grund. De är målade i olja och/eller akryl och ofta mycket pastost utfört. Liksom de flesta av verken saknas årtal när de målades. På baksidan av vissa masonitpannåer finns ett fabriksdatum när masoniten producerades.

  • målningar på masonitpannå, oinramade nr 223-764, 803-939
  • målningar på masonitpannå, inramade nr 765-802

"Skogsmålningarna" nr 857-934 i storleken 30x30 cm, oinramade masonitpannåer, en del osignerade, var Gunnars återkommande sätt att träna upp handen och "komma igång" med sitt måleri.

"Periodvis återkommer han till att måla en viss typ av skogsmotiv, som han nästan maniskt upprepar. Mängder av tavlor med skogar, som ett slags måleriska joggingrundor eller skalövninar på hela klaviaturen. Några av dem är mycket bra med en nordisk klangbotten, medan andra är stereotypa och trist målande. Varför detta löpande-band-manér? Är det något rituellt i detta? – Jag vet inte, svarar han (Gunnar Greiber). Det är möjligt. Jag har behov att måla "Mina skogar" då och då"" (Ur Gunnar Greiber - Målaren som kom på fel tåg av Chister Fällman.)

  • "skogsmålningar" på masonitpannå, oinramade nr 857-934
  • "skogsmålningar" på masonitpannå, inramade nr 940-1039
  • målningar på masonitpannå, inramade nr 1040-1050