MENY

Gunnar Greibers donation

Konstnären Gunnar Greiber föddes 1919 och växte upp i Stockholm. 1958 köpte han ett torp i Gnarp och under femtio år framöver var han verksam i Nordanstigs kommun. Hans viktigaste ateljé var Grängsjö gamla skola där han återkommande hade utställningar.

Konstnären Gunnar Greiber och hustrun Elsie Nyström Greiber.

Foto: Bonny Sjöblom

Gunnar och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade cirka tusen konstverk och drygt 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. En fond har bildats och fått uppdraget att förvalta samlingen.

Gunnar Greibers stipendiefond ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären.

Av de donerade konstverken är de flesta målade av Gunnar Greiber, men några är målade av Else Nyström Greiber. En del av verken är målade på duk, men många är masonitepannåer. Konstnären och curatorn Jöran Österman från Gränsfors har fått uppdraget att dokumentera och katalogisera tavlorna.

Den 6 oktober–30 november 2018 ställdes Gunnars konst ut på åtta olika platser i kommunen.

Några av verken kommer så småningom att placeras ut i kommunens offentliga lokaler så att så många som möjligt kan få ta del av dem.