MENY

Om Gunnar

 • Självlärd konstnär
 • Född 1919 och uppvuxen i Stockholm
 • Flera självmordsförsök under uppväxtåren, arbetade som trädgårdsarbetare i Stockholm under 25 år med avbrott för kortare eller längre sjukdomsperioder för sin schizofreni.
 • Genom docent Arne Bergsmans samtalsterapi och uppmuntran att måla tillfrisknade Greiber.
 • Tecknade kroki och studerade för flera konstnärer under 1950-talet.
 • 1958 köpte han, osett, ett torp i Tjärnvik Gnarp och lärde känna Karin och KG Olsson i Gnarp.
 • 1959 debuterade Gunnar Greiber på Modern konst i hemmiljö, Stockholm med stora mörka expressionistiska målningar.
 • De målningar som kallades ”Broderier”* växte fram i början på 1960-talet och gav Gunnar Greiber hans konstnärliga genombrott, och under årtiondet ställer han ut på en mängd gallerier och institutioner i Sverige.
 • Köpte Grängsjö gamla skola 1967 som innebar ett nytt måleri ”Grängsjöperioden” med blådunkla stämningsfulla landskap där han signerar med namn och titlar med stora bokstäver på dukarna. I mer än trettio år framöver har Greiber sommarutställningar i Grängsjö.
 • Under Greibers ledning genomfördes en mängd konstkurser i Gnarp i början av 1970-talet som inspirerade ortsbor att börja måla. ”Den nya folkrörelsen i Gnarp” som tidningarna skrev. Flera av deltagarna blev aktiva konstnärer med Karin Olsson som den främsta. Greiber och Karin Olsson ställde också ut tillsammans vid många tillfällen.
 • Under 1970-talet ljusnar hans färger och motivvalen blir mer berättande och folkliga.
 • Gunnar och Else Nyström träffas sommaren 1978
 • Köper Fågelsjö Folkets hus tillsammans med Else Nyström 1979
 • Under 1980-talet fortsätter Gunnar att vara en flitig utställare och en mycket produktiv konstnär. Tillsammans med Else köper de Vattlångs skola.
 • 1990 porträtteras Greiber i boken ”Gunnar Greiber – Målaren som kom på fel tåg” av författaren Christer Fällman.
 • Är fortsatt mycket produktiv och flitig utställare under 1990-talet och början på 2000-talet.
 • Gunnar målar inför skolelever under två dagar på Bergsjö centralskola 2002.
 • Erhåller Hälsingeakademiens hedersbelöning 2005 för sitt måleri, ”som förändrar vårt sätt att se”.
 • Gunnar Greiber avlider 2011, 92 år gammal.
 • Else Nyström avlider 2016. I deras gemensamma testamente doneras Gunnars kvarvarande målningar till Nordanstigs kommun tillsammans med medel för ”främjandet av konsten och det konstnärliga arbetet inom Nordanstigs kommun”
 • Gunnar Greiber är representerad vid många kommunala och regionala konstsamlingar samt Moderna Museet, Västerås Konstmuseum, Sundsvalls Museum, Länsmuseet Gävle, Östersunds Museum och Hälsinglands Museum.

*Gunnar Greiber kallade en typ av målningar som bestod av rutnätsmönstriga kompositioner med ett myller av detaljer och figurer för ”broderier”.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).