Stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond

2019 var första året som stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond delades ut. Stipendierna ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären Gunnar Greiber.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. Under perioden 2019–2034 ska en del av pengarna användas till stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda.

Urvalsgrupp utser stipendiater

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem som får stipendiet. Gruppen bestod 2019 av:

  • Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
  • Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service
  • Lisa W Carlson, konstnär bosatt i Härnösand

En förutsättning för att stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut till en juridisk person eller en fysisk person. Stipendier är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk (2018).

Ansökan

Stipendieansökan gör du i vårt ansökningsformulär. Ansökan ska innehålla

  • CV
  • Idé, syfte och målsättning
  • Bildmaterial
  • Tidplan för genomförande
  • Offentliggörande
  • Budget inkl. eventuella medfinansiärer.
  • Här hittar du ansökningsformuläret - formuläret stängde 31 maj.
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Mer information kontakta

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se

Ansökan om stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond

Kontakt
Porträttbild på Hans-Åke Oxelhöjd

Verksamhetschef
Tillväxt och service

0652-361 68

Skicka ett meddelande till