MENY

Stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond

2022 blir den tredje gången som stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond delas ut. Stipendiet ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären Gunnar Greiber.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. Under perioden 2019–2034 ska en del av pengarna användas till stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda.

Urvalsgrupp utser stipendiater

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem som får stipendiet. Gruppen består 2022 av:

  • Carin Walldin, kommunfullmäktiges ordförande
  • Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service
  • Barbro Björklund, kulturutvecklare
  • Lisa W Carlson, konstnär bosatt i Härnösand

En förutsättning för att stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut till en juridisk person eller en fysisk person. Stipendier är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk.

Ansökan

Stipendieansökan gör du i vår e-tjänst och ansökan ska innehålla

  • CV
  • Idé, syfte och målsättning
  • Bildmaterial
  • Tidplan för genomförande
  • Offentliggörande
  • Budget inkl. eventuella medfinansiärer.

Stadgar och e-tjänst för ansökan

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Kontakt
Porträttbild på Barbro Björklund

Kulturutvecklare

Barbro Björklund
0652-360 16

Skicka ett meddelande till