MENY

Smittskydd

Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Regionen ansvarar också för beredskapen mot epidemier.

Om smittskydd i Gävleborg

Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. På Region Gävleborgs webbplats finns information om smittskydd i länet och ett nyhetsflöde kring aktuella frågor och händelser som berör smittskyddsfrågor. 

Beredskap för epidemier

Se Region Gävleborgs webbplats om Epidemiberedskap. Här finns bland annat handlingsplaner för Gävleborg.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska