Brå- och Folkhälsorådet

I vår kommun är brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och Folkhälsorådets arbete

Brå, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att främja hälsa, förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att öka folkhälsan och tryggheten.

Har du funderingar kring tonåringar och alkohol?

Protokollen från våra sammanträden

Representanter i Brå- och Folkhälsorådet

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Folkhälso- och trygghetsstrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till