Folkhälsorådet

Nordanstigs folkhälsoråd ska fungera som en länk mellan kommunen och Nordanstigs folkhälsa.

Folkhälsorådets sammansättning

Rådet består av en representant från Nordanstigs föreningsråd.
Rådet organiseras av kommunstyrelsen och administreras av utvecklingsenheten.

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2019–2022

Stig Eng, C, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice. ordförande
Mårten Westergren, M

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Tryggets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till