MENY

Tillsyn

Att äga en fastighet innebär en hel del ansvar. I plan- och bygglagen ställs krav på att ditt hus och din tomt ska vårdas och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för dina grannar och för trafiken inte uppkommer. Din tomt får inte användas som lager för till exempel skrot och skräp. 

Gammal skrotbil delvis överväxt av mossa och buskar.

Foto: pixabay.com

Sedan 2021 har vi ökat den planerade tillsynen i vår kommun eftersom det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig.

Skicka ett brev till

Nordanstigs kommun
Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

eller ett mejl till

planochbygg@nordanstig.se

Kontakt

Administration Plan och Bygg