MENY

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Tillgängligheten för personer med funktionsvariation ska förbättras i publika lokaler och på allmänna platser.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser. Det är fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren som ansvarar för att brister i tillgängligheten åtgärdas.

Röd träbyggnad med vita knutar.

Exempel på lokaler som kan anses vara publika är:

  • receptioner på sjukhus, vårdcentraler och myndigheter
  • idrottsanläggningar
  • bibliotek
  • samlingslokaler
  • buss-, taxi- och järnvägsstationer
  • apotek
  • restauranger
  • affärslokaler

Målet är att alla publika lokaler och platser i Nordanstigs kommun dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för personer med funktionsvariation.

I Nordanstig är det byggnadsnämnden som övervakar att föreskrifterna följs. Byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Vad innebär detta för dig som är fastighetsägare?

Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.

Vad innebär det för dig som är näringsidkare?

För den enskilde näringsidkaren innebär en ökad tillgänglighet att fler människor får tillgång till lokalen, kundunderlaget breddas och intäkterna ökar.

Vilken typ av hinder gäller det?

Det handlar om att åtgärda olika typer av brister i den fysiska miljön. I Boverkets föreskrifter (kan hämtas på Boverkets hemsida i länken till höger) anges vilka åtgärder som omfattas. Till föreskrifterna finns allmänna råd som beskriver hur bristerna kan åtgärdas.

Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen om felbyggda saker och bristande tillgänglighet. Det är viktigt att vi hjälps åt så att det funkar för alla.

Om du upplever ett hinder mot fysisk tillgänglighet i offentlig miljö och som du tycker verkar enkelt att ta bort, påpeka det för fastighetsägaren eller den som ansvarar för verksamheten. Om inte hindret tas bort kan du göra en anmälan till oss.

Skicka ett brev eller mejl till

Nordanstigs kommun
Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

planochbygg@nordanstig.se