MENY

Vallstigen

En vandringsled på totalt 59 kilometer från Hassela i väster till hamnen i Norrfjärden i öster.

En fäbodvall med gärsgård runt.

En del av vallstigen - Västansjövallen

Nedanstående textavsnitt är hämtat från broschyren ”Vallstigen i Nordanstig”, som togs fram med Ulf Sundblad som projektledare och författare. Ulf som gick bort under 2021 har varit drivande i arbetet med Vallstigen.

Välkommen ut i Nordanstigs natur och till Vallstigen

Vallstigen följer mycket gamla vandringsleder och går mellan friluftsbadet i Hassela till hamnen i Norrfjärden, en sträcka på ca 59 km. Den passerar 14 platser med namn av befintliga eller tidigare fäbodvallar och går från havsnivån till 330 m.ö.h. på Västansjökullen. Den slingrar längs bäckar där bävern dämmer och över berg med milsvid utsikt. Stigen har raststugor/ vindskydd och enklare rastplatser med bänkar. Det finns badmöjligheter efter stigen och dusch i Hassela och Norrfjärden.

Fäbodvallarnas historia finns kortfattat beskrivna vid många av fäbodvallarna. Det finns gott om tältmöjligheter längs stigen. Vid stigen finns även information om fäbodvallarna, geologi, djur, naturskyddsområden och andra sevärdheter på 40 informationstavlor. Svenska ortnamn med efterled -vallen och -bodarna är ofta gamla fäbodvallar. Fäboddriften var förr i tiden ett nödvändigt komplement till driften på hemgården, som vanligen inte kunde sörja för den mängd hö och bete som behövdes under ett år.

Lämpliga parkeringsplatser är angivna i texten nedan. Ställ ditt fordon så att du inte blockerar framkomligheten för skogsmaskiner och timmerbilar. Det kan vara lämpligt att man går i två grupper med var sin bil mot varandra så finns det ett fordon när ni kommer fram och ni får ett trevligt möte på mitten eller ställer en bil i vardera änden av er rutt.

Restaureringen av Vallstigen, denna folder och informationsskärmarna har genomförts som en hyllning till Naturskyddsföreningens förre ordförande Sven Norman som betytt så mycket för bevarande och kunskapsspridning om vår variationsrika och vackra natur och kulturhistoria i Nordanstigs kommun. De sociala företagen Benefact och Naturkompetens samt Ulf Sundblad har medverkat.

För att följa din vandring med hjälp av en digital karta, rekommenderar vi Lantmäteriets karttjänst min karta. Där ligger vallstigen inlagd som gör det enklare att navigera med stöd av den. Den går även ladda ner som en app till din mobiltelefon.

Du kan kombinera Lantmäteriets karttjänst genom att ladda ner broschyren om Vallstigen. I broschyrens kartor finns noteringar om alla fädbodvallar, raststugor och annan information längs leden.

Historik

Leden anlades 1983 men förföll delvis därefter.

Under åren 2015 till 2017 rustades leden upp genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg (LONA), Nordanstigs kommun, samt genom ideellt arbete av olika projektmedarbetare. Nordanstigs kommun var projektägare och projektet leddes av Ulf Sundblad (Nordanstigs föreningsråd).

I projektet röjdes leden, en informationsbroschyr togs fram, informationstavlor sattes upp och enklare rastplatser/vindskydd anlades.

Status på leden

Leden behöver inventeras i sin helhet för att ge en bra och uppdaterad statusrapport. Broschyren som vi hänvisar till ovan kan därför inte användas som underlag för att få aktuell information om hur det ser ut längs leden.

Utifrån en delinventering som genomfördes under 2020 vet vi att behov finns av att förbättra och uppdatera information, skyltning och ledmarkeringar.

Utveckling av leden

Ej tidsbestämt. Beslut har tagits på kultur- och fritidsenheten att utifrån nuvarande resurser prioritera åtgärder på kustleden. Ambitionen är att även kunna arbeta med Vallstigen längre fram.

Inför framtida arbete med leden tar vi tacksamt emot synpunkter eller felanmälningar från leden i vår e-tjänst för vandringsleder.

Kontakt

Allmänna frågor om vandring, boende, mat eller andra aktiviteter eller evenemang

Upplev Nordanstig – Nordanstigs turistinformation

Andra frågor gällande ledernas upplägg, drift och skötsel

Kultur- och fritidsenheten

0652-360 00

kommun@nordanstig.se