Politisk styrning

Här finns information om den politiska styrningen av biblioteksverksamheten.

Kommunstyrelsen har ansvar för den politiska styrningen av biblioteksverksamheten. Utbildningsutskottet förbereder ärendena till kommunstyrelsen.

Det finns en biblioteksplan i kommunen för åren 2016-2018.

Biblioteksplanen antogs av kommunstyrelsen 2020-11-03.