MENY

Politisk styrning

Här finns information om den politiska styrningen av biblioteksverksamheten.

Kommunstyrelsen har ansvar för den politiska styrningen av biblioteksverksamheten. Utbildningsutskottet förbereder ärendena till kommunstyrelsen.

Det finns en biblioteksplan i kommunen för åren 2022-2025.

Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-12-20.