Om verksamheten

Här kan du läsa vad biblioteken i Nordanstig gör.

Verksamheten är reglerad genom bibliotekslagen och planeras utifrån kommunens biblioteksplan.

Bibliotek och personal

Nordanstigs kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek i Bergsjö, två integrerade folk- och skolbibliotek i Gnarp och Harmånger samt ett mindre bibliotek i Hassela. Det är totalt sex anställda på kommunens bibliotek – bibliotekschef, två bibliotekarier och tre filialföreståndare.

Att använda biblioteket

Det är gratis att använda biblioteken. Biblioteken är till för alla kommunens invånare.

För att låna medier och använda våra datorer behöver du ett bibliotekskort som du får när du besöker biblioteket och uppvisar legitimation. När du får ditt bibliotekskort godkänner du våra låneregler.

På biblioteken finns medier av olika slag till utlån. Personalen vägleder och hjälper låntagarna med medie- och informationsfrågor. På biblioteken finns tillgång till kommunala protokoll och datorer med några olika databaser och internet.

Samarbete inom kommunen

Biblioteken har också ett nära samarbete med skolan, förskolan, Familjecentralerna och BVC för att på så sätt nå ut till alla kommunens barn och ungdomar.

Andra kommunala verksamheter som använder sig av biblioteken är vuxenutbildningen, flyktingenheten och daglig verksamhet inom LSS.

I samarbete med Nordanstigs bygd- och släktbandsföreningen ges service till släktforskare.

Biblioteken ordnar regelbundet olika arrangemang och utställningar.