MENY

Om verksamheten

Här kan du läsa vad biblioteken i Nordanstig gör.

Verksamheten är reglerad genom bibliotekslagen och planeras utifrån kommunens biblioteksplan.

Bibliotek och personal

Nordanstigs kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek i Bergsjö, två integrerade folk- och skolbibliotek i Gnarp och Harmånger samt ett mindre bibliotek i Hassela. Det är totalt sex anställda på kommunens bibliotek – bibliotekschef, två bibliotekarier och tre filialföreståndare.

Att använda biblioteket

Det är gratis att använda biblioteken. Biblioteken är till för alla kommunens invånare.

För att låna medier behöver du ett bibliotekskort.

På biblioteken finns medier av olika slag till utlån. Personalen vägleder och hjälper låntagarna med medie- och informationsfrågor. På biblioteken finns tillgång till datorer med några olika databaser och internet.

Samarbete inom kommunen

Biblioteken samarbetar med skolan, förskolan, familjecentralerna och BVC för att på så sätt nå ut till alla kommunens barn och ungdomar.

I samarbete med Nordanstigs bygd- och släktbandsföreningen ges service till släktforskare.

Biblioteken ordnar regelbundet olika arrangemang och utställningar.

Från och med 2022 delar Nordanstigs, Hudiksvalls och Ljusdals bibliotek på en biblioteksbil.

En kvinna står i dörröppningen till en biblioteksbil.

För att bättre nå de äldsta och de yngsta läsarna har biblioteken i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal tillsammans köpt in och utrustat en biblioteksbil.

Projektet finansieras med bidrag från Kulturrådet och Region Gävleborg.

Når ut till fler

Med biblioteksbilen når vi ut till människor som annars inte kan ta sig till biblioteken. Från bilen ges information om bibliotekets digitala medier, där kan hållas mindre föreläsningar och leverera talböcker till synskadade med mera.

En ramp gör bilen tillgänglig för personer med rörelsehinder. Insidan är utformad efter de tre bibliotekens önskemål med hyllor, sittbänkar och en liten duk för filmvisning. Vid fint väder fälls markisen ut och ger mer yta att utnyttja.

Bilen är konstnärligt utsmyckad, både på insidan och utsidan.

Många möjligheter

Biblioteksbilen kan dyka upp på olika ställen i de tre kommunerna, till exempel med sagostunder eller göra besök vid särskilda boenden. Biblioteksbilens utbud kan lätt skiftas efter olika teman och möjligheterna är många.

För mer information kontakta

Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Två kvinnor står i  biblioteksbilen och tittar i böcker.

Kommunstyrelsen har ansvar för den politiska styrningen av biblioteksverksamheten. Utbildningsutskottet förbereder ärendena till kommunstyrelsen.

Det finns en biblioteksplan i kommunen för åren 2022-2025.

Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-12-20.

För att öka vår service och bredda vårt mediebestånd samarbetar alla biblioteken i Gävleborgs län. Samarbetet kallas HelGe. HelGe står för Hel(singland) och Ge(strikland), med äldre stavning.

HelGe fungerar som ett enda stort bibliotek. Medier transporteras mellan huvudbiblioteken i länet och sedan vidare till de mindre biblioteken i varje kommun.

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler. Med ditt lånekort kan du låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek i länet.

För ytterligare service kan vi fjärrlåna in böcker som inte finns i länet från bibliotek i hela Sverige.

Helgebibliotekens logotyp; röd bottenfärg med gråfärgade prickar och HelGe och helgebiblioteken.se i vi text.