MENY

Om verksamheten

Här kan du läsa vad biblioteken i Nordanstig gör.

Verksamheten är reglerad genom bibliotekslagen och planeras utifrån kommunens biblioteksplan.

Bibliotek och personal

Nordanstigs kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek i Bergsjö, två integrerade folk- och skolbibliotek i Gnarp och Harmånger samt ett mindre bibliotek i Hassela. Det är totalt sex anställda på kommunens bibliotek – bibliotekschef, två bibliotekarier och tre filialföreståndare.

Att använda biblioteket

Det är gratis att använda biblioteken. Biblioteken är till för alla kommunens invånare.

För att låna medier behöver du ett bibliotekskort.

På biblioteken finns medier av olika slag till utlån. Personalen vägleder och hjälper låntagarna med medie- och informationsfrågor. På biblioteken finns tillgång till datorer med några olika databaser och internet.

Samarbete inom kommunen

Biblioteken samarbetar med skolan, förskolan, familjecentralerna och BVC för att på så sätt nå ut till alla kommunens barn och ungdomar.

I samarbete med Nordanstigs bygd- och släktbandsföreningen ges service till släktforskare.

Biblioteken ordnar regelbundet olika arrangemang och utställningar.

Från och med 2022 delar Nordanstigs, Hudiksvalls och Ljusdals bibliotek på en biblioteksbil.

Ulrika Beijer i den nya biblioteksbilen.

För att bättre nå de äldsta och de yngsta läsarna har biblioteken i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal tillsammans köpt in och utrustat en biblioteksbil.

Projektet finansieras med bidrag från Kulturrådet och Region Gävleborg. Ulrika Beijer är anställd för att köra bilen och genomföra olika arrangemang. Även hennes anställning täcks av Kulturrådets projektbidrag Stärkta bibliotek.

Nå ut till fler

Med den lättkörda, smidiga biblioteksbilen kan man nå ut till människor som annars inte kan ta sig till biblioteken. Man kan då ge information om bibliotekets digitala medier, hålla mindre föreläsningar, leverera talböcker till synskadade med mera.

En ramp kan monteras vid dörren, vilket gör bilen tillgänglig för personer med rörelsehinder. Insidan är utformad efter de tre bibliotekens önskemål med hyllor, sittbänkar och en liten duk för filmvisning. Vid fint väder fälls markisen ut och därmed finns mer yta att utnyttja.

Bilen är konstnärligt utsmyckad, både på insida och utsida, av Martin Stenberg, född i Falun men nu verksam i Norrtälje.

Många möjligheter

Under våren kommer biblioteksbilen att börja dyka upp på olika ställen i de tre kommunerna. Ulrika Beijer kommer till exempel att ha sagostunder vid stranden eller göra besök vid särskilda boenden. Planer finns även på en poesivecka och att delta vid till exempel prideveckan. Biblioteksbilens utbud kan lätt skiftas efter olika teman och möjligheterna är många.

För mer information kontakta

Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Ulrika Bejer, anställd i projektet, och Lena Gräntz i den nya biblioteksbilen.

Ulrika Beijer, anställd i projektet, och Lena Gräntz, bibliotekschef i Nordanstig, visar upp den nya biblioteksbilen.

Interiörbild från biblioteksbilen

Kommunstyrelsen har ansvar för den politiska styrningen av biblioteksverksamheten. Utbildningsutskottet förbereder ärendena till kommunstyrelsen.

Det finns en biblioteksplan i kommunen för åren 2022-2025.

Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-12-20.

För att öka vår service och bredda vårt mediebestånd samarbetar alla biblioteken i Gävleborgs län. Samarbetet kallas HelGe. HelGe står för Hel(singland) och Ge(strikland), med äldre stavning.

HelGe fungerar som ett enda stort bibliotek. Medier transporteras mellan huvudbiblioteken i länet och sedan vidare till de mindre biblioteken i varje kommun.

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler. Med ditt lånekort kan du låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek i länet.

För ytterligare service kan vi fjärrlåna in böcker som inte finns i länet från bibliotek i hela Sverige.

Helgebibliotekens logotyp; röd bottenfärg med gråfärgade prickar och HelGe och helgebiblioteken.se i vi text.