MENY

Hjälp till barn och unga

Akut hjälp

Nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö - ring 112
Information vid olyckor och kriser - ring 113 13
Polisen - inte akuta ärenden - ring 114 14
Sjukvårdsrådgivning - ring 1177

Olika anledningar till att må dåligt – här får du veta mer