Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är till för att ge människor stöd i att hitta lösningar på sina ekonomiska problem.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Budget- och skuldrågivaren ger dig råd och stöd genom hela ansökningsprocessen. Det är sedan Kronofogdemyndigheten son beslutar om du har rätt till skuldsanering eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till tingsrätten.

Om Kronofogdemyndigheten beslutar att du har rätt till skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd av budget- och skuldrådgivaren under hela skuldsaneringsperioden.

Kontakt
Siluett av person.

Budget- och skuldrådgivare

Vanja Hylenius

0652-360 00 växel

Skicka ett meddelande till