Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är till för att ge människor stöd i att hitta lösningar på sina ekonomiska problem.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Budget- och skuldrågivaren ger dig råd och stöd genom hela ansökningsprocessen. Det är sedan Kronofogdemyndigheten son beslutar om du har rätt till skuldsanering eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till tingsrätten.

Om Kronofogdemyndigheten beslutar att du har rätt till skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd av budget- och skuldrådgivaren under hela skuldsaneringsperioden.

Kontakt

Vakant, frågor besvaras av enhetschef.

Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

070-668 35 90

Skicka ett meddelande till