Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Två kvinnor tittar på solnedgången i Bergsjö en vintereftermiddag.

Lotsen

Lotsen är vår verksamhet inom socialpsykiatrin. Verksamheten är indelad i tre delar:

  • Bostad med särskild service
  • Sysselsättning
  • Boendestöd

Bostad med särskild service

Boende med särskild service riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ett ordinärt boende.

Du bor i egen lägenhet där du kan få praktisk hjälp, personlig omvårdnad och möjlighet till kultur- och fritidaktiviteter.  En eller två personal ur arbetsgruppen verkar som dina personliga kontaktmän och tillsammans med dem utformar du en plan för ditt behov av stöd i det dagliga livet, en så kallad genomförandeplan. Allt anpassas efter dina individuella behov.

Lotsens boende ligger i ett flerbostadshus i Bergsjö och består av sex lägenheter och gemensamhetslokaler. Personalen på boendet är utbildade och har bred erfarenhet.

Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för Lotsens boende.

Boendet är bemannat dynet runt.

Sysselsättning

Lotsens sysselsättning är en individuellt anpassad dagverksamhet för personer som beviljats sysselsättning. Här träffas vi för att umgås och för den som vill erbjuder vi olika aktiviteter.  Vår strävan är att dina enskilda behov av sysselsättning ska styra utbud och innehåll. Varje individ ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att utforma innehållet i den dagliga verksamheten.

Lotsens sysselsättning har öppet måndag- torsdag klockan 13.00-16.00.

Boendestöd

Boendestöd ger dig som är över 18 år med psykiska funktionshinder stöd i vardagen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Boendestöd arbetar måndag- fredag klockan 08.00-16.00.

Kan jag få hjälp och stöd av Lotsen?

Biståndsenheten utreder ditt behov av stöd och hjälp och beviljar behovet av insatsen.

Personligt ombud

Kontakt

Enhetschef

Sigrun Mårtensson

0652-362 16

Skicka ett meddelande till

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning

Skicka ett meddelande till