MENY

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Två kvinnor tittar på solnedgången i Bergsjö en vintereftermiddag.

Lotsen

Lotsen är vår verksamhet inom socialpsykiatrin. Verksamheten är indelad i tre delar:

  • Bostad med särskild service
  • Sysselsättning
  • Boendestöd

Bostad med särskild service

Boende med särskild service riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ett ordinärt boende.

Du bor i egen lägenhet där du kan få praktisk hjälp, personlig omvårdnad och möjlighet till kultur- och fritidaktiviteter.  En eller två personal ur arbetsgruppen verkar som dina personliga kontaktmän och tillsammans med dem utformar du en plan för ditt behov av stöd i det dagliga livet, en så kallad genomförandeplan. Allt anpassas efter dina individuella behov.

Lotsens boende ligger i ett flerbostadshus i Bergsjö och består av sex lägenheter och gemensamhetslokaler. Personalen på boendet är utbildade och har bred erfarenhet.

Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för Lotsens boende.

Boendet är bemannat vardagar klockan 08.00-20.30 och helger 09.00-20.30.

Sysselsättning

Lotsens sysselsättning är en individuellt anpassad dagverksamhet för personer som beviljats sysselsättning. Här träffas vi för att umgås och för den som vill erbjuder vi olika aktiviteter.  Vår strävan är att dina enskilda behov av sysselsättning ska styra utbud och innehåll. Varje individ ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att utforma innehållet i den dagliga verksamheten.

Lotsens sysselsättning har öppet måndag- torsdag klockan 13.00-16.00.

Boendestöd

Boendestöd ger dig som är över 18 år med psykiska funktionshinder stöd i vardagen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Boendestöd arbetar måndag- fredag klockan 08.00-16.00.

Kan jag få hjälp och stöd av Lotsen?

Biståndsenheten utreder ditt behov av stöd och hjälp och beviljar behovet av insatsen.

Personligt ombud

Har du ett långvarigt psykiskt funktionshinder? Har du kört fast mellan olika instanster? Har du tappat kontrollen över ditt liv?
Kanske kan ett personligt ombud hjälpa dig.

Personligt ombud vänder sig till dig från 18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ett personligt ombud är fristående från myndigheter. Uppdraget som personligt ombud är slutfört när andras insatser fungerar.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av dig och bistår dig så att du får stöd och den service du har laglig rätt till. Tillsammans ser ni till att insatser från olika myndigheter samordnas. Ett personligt ombud arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser. Personliga ombud har tystnadsplikt.

Så här går du till väga för att få ett personligt ombud

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss.

Någon annan kan hjälpa dig att förmedla kontakten, men huvudsaken är att det är du som önskar personligt ombud och uttrycker det som en egen önskan.

Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgruppers insatser, som god man,  boendestöd, kontaktperson, personal från psykiatrin eller liknande. Du har rätt att få ett personligt ombud även om du redan har hjälp av någon av dessa.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger med nya uppdrag.

Kontakt

Enhetschef

Sigrun Mårtensson

0652-362 16

Skicka ett meddelande till

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning

Skicka ett meddelande till

Personligt ombud

Karin Pettersson

070-661 32 03

Skicka ett meddelande till

Personligt ombud

Patrick Lindblom

0650-199 10, 073-275 20 59