MENY

Röstning i vallokal EU-valet

Under valdagen kan du rösta personligen i den vallokal som står på ditt röstkort.

Så här går det till att rösta i vallokal

  1. I vallokalen visar du först fram ditt röstkort för en av valförrättarna, som kontrollerar att du är i rätt vallokal.
  2. Du går sedan till den avgränsade platsen med valsedlar för alla de partier som ställer upp i valet.
  3. När du tagit en valsedel får du ett valkuvert av en valförrättare.
  4. Därefter går du bakom en valskärm och lägger valsedeln i valkuvertet. Du får inte vika valsedeln eller stoppa in mer än en valsedel i kuvertet.
  5. När du sedan lämnar valkuvertet till valförrättarna visar du samtidigt upp ditt röstkort och en giltig legitimations (körkort, ID, eller liknande). Valförrättarna markerar i röstlängden att du röstar och placerar ditt valkuvert i valurnan.

Vid röstning i så kallad röstmottagningslokal

Här lämnar du ifrån dig röstkortet till valförrättaren som placerar det i ett så kallat fönsterkuvert tillsammans med ditt lämnade valkuvert. Även här ska du visa upp en giltig legitimation.

Vad är en röstlängd?

Lista med alla som har rösträtt. Det finns en röstlängd till varje valdistrikt.

Vad är en valförrättare?

Personer som är utsedda av kommunens valnämnd att sköta valet. De ser till så att valet går till på rätt sätt, markerar i röstlängden vilka som röstat och räknar valdistriktets röster.

Kontakt

Valnämndens ordförande
Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt
Håkan Westberg, 070-229 08 20