MENY

Rösta med bud EU-valet

Om du är sjuk, funktionshindrad eller av annan orsak inte själv kan rösta personligen går det bra att låta ett bud lämna rösten. Även om du bor på servicehus eller liknande kan du förtidsrösta med bud.

Följande personer som fyllt 18 år kan vara bud

  • Väljarens make/maka, sambo, partner, barn, barnbarn, förälder, syskon eller makes/makas/sambos/partners barn
  • Den som yrkesmässigt eller på ett likartat sätt ger väljaren vård
  • Den som på annat sätt hjälper väljaren i personliga angelägenheter
  • Lantbrevbärare

Budrösten ska bevittnas av någon person över 18 år.

Bud och vittne får inte vara samma person

Ett särskilt ytterkuvert ska användas vid budröstning. Detta kan erhållas i kommunens reception, i röstningslokal, av lantbrevbärare eller hos partierna.

Kontakt

Valnämndens ordförande
Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt
Håkan Westberg, 070-229 08 20