MENY

Värmebölja

Allt oftare får vi perioder med hög värme och här hittar du information om hur du bättre hanterar värmen.

Ett glas vatten på ett räcke intill en havsvik.

Det är extra viktigt att dricka mer vatten vid höga temperaturer.

Äldre personer är känsligare för värme än yngre, eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Värmen i sig medför exempelvis ökad risk för blodproppar i hjärta och hjärna. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge allvarligare biverkningar vid höga temperaturer.

Här är några tips för att bättre hantera värmen

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
  Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd
 • Öka vätskeintaget – vänta inte på törstkänsla
  Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt. Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med att dricka.
 • Försök ordna en sval miljö
  Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök att vistas på bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.
 • Ordna svalkande åtgärder
  En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Minska den fysiska aktiviteten
  Framförallt under dygnets varmaste timmar
 • Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan
  Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens, samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Vissa läkemedel, som till exempel vätskedrivande, kan behöva justeras vid värmebölja.

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd,
om du är osäker eller orolig!