MENY

Vision 2020 i dag

Det var en ambitiös vision som togs av kommunfullmäktige 2009 för de kommande elva åren. Så vad har då hänt?

Fiskenät som ligger på en trälåda, stenar och hav i bakgrunden.

Foto: Ulf Borin

Det här har vi gjort eller genomförs nu

Arbeta för att skapa attraktiva boendemiljöer

 • LIS-områden har planerats och delvis tagits fram
 • Detaljplaneändringar för att underlätta permanentboende
 • Bestämmelser i detaljplaner för att bevara kulturhistoriska värden
 • Översiktsplanearbete
 • Byggnadsnämnd satsar på uppstädning (ovårdade hus, tomter, skrotbilar)
 • Ombyggnad av trafikmiljö vid skolorna i Bergsjö och Gnarp
 • Kustleden och Vallstigen har rustats

Värna miljömedvetet tänkande

 • GMO-fri mat i kommunens kök
 • Personal utbildas för att minska matsvinnet
 • Earth hour uppmärksammas
 • Kommunen har elbilar och-cyklar. Tjänstemän uppmuntras att åka buss och tåg i tjänsten
 • Skypemöten som alternativ till resor

Framtidens lärande och utbildning

 • Utbildningsförbund har bildats
 • Nätbaserad utbildning på distans.

Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap

 • Vägvisare/information i Jättendal för turismen
 • Upplev Nordanstig
 • Turistbyrån i Jättendal
 • Äventyrsland i Hassela
 • Trolska skogen
 • SAM Skol- och arbetslivsmässan (pausad under 2018)
 • Näringslivsfrukostar
 • Hållbar tillväxtstrategi framtagen tillsammans med näringslivet

Möjliggöra skapande av forum och mötesplatser för ett rikt kultur- och föreningsliv

 • Bergsjö Bio och teater har digitaliserats
 • Föreningsrådet
 • Kulturråd har bildande
 • Musik- och kulturskolan Bilda
 • Dansstudion
 • Ungdomsgårdar i Bergsjö och Harmånger (just nu bara i Hassela)

Sträva efter goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd

 • Planering av ny E4 och OKB pågår
 • Snabbussar Hudiksvall-Sundsvall
 • Väderskyddade och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i samarbete med Regionen
 • Fiberutbyggnad i kommunens och privata exploatörers regi pågår
 • Utredning av nya busslinjer pågår; Nordanstigskrysset