MENY

LUPP 2010 och 2013 - en jämförelse

I oktober 2013 så genomförde Nordanstigs kommun luppen för andra gången. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Första gången Luppen genomfördes i Nordanstig var hösten 2010.

Den rapport som ungdomssamordnaren har tagit fram syftar till att presentera och jämföra skillnader och likheter mellan de resultat som framkom i Lupp 2010 och Lupp 2013. Resultatet grundar sig på respondenterna från alla tre ålderskategorier, 13–16 år, 16–19 år och 19–25 år (även kallad unga vuxna).

Kommunens unga är nöjda med sin fritid

Majoriteten av ungdomarna är nöjda med hur mycket fritid de har och vill varken ha mer eller mindre. Undersökningen visar även att ungdomarna såväl 2010 som 2013 framförallt umgås med sina kompisar hemma hos varandra.

Knappt en fjärdedel är intresserade av politik

Intresset för politik är ungefär lika stort som det var för tre år sedan. Undersökningen visar också att fler tjejer än killar är intresserad av politik och att tjejers intresse har ökat samtidigt som killarnas har sjunkit.
Intresset för samhällsfrågor och andra länder har även det sjunkit sedan 2010. En tredjedel av respondenterna är intresserade av att påverka i frågor som rör Nordanstigs kommun.

Tryggheten bland våra ungdomar har ökat

Över lag så upplever kommunens ungdomar en ökad trygghet mot för 2010. Framförallt ser man en ökning av tryggheten i och på väg till skolan. Man har nyligen infört området "på nätet" som en plats att undersöka tryggheten på och här upplever många sig otrygga. Även om tryggheten har ökat sedan 2010 så ser vi en ökning av ungdomar som upplever att de blivit ufrysta eller mobbade. Framförallt är det på "rasterna i skolan", "i klassrummet" och "på nätet" som ungdomarna har känt sig utfrysta eller mobbade.

Hälften av våra ungdomar kan tänka sig att starta eget

Ungefär lika många av våra ungdomar kan tänka sig att starta eget som för tre år sedan. Ungefär lika många tror även att de kommer att flytta från kommunen. Framförallt är det jobb och studier som ungdomarna tror är anledningen till att de kommer att flytta. Majoriteten av ungdomarna har även en positiv framtidstro.

Problemen verkar ha blivit fler i skolan

Något färre upplever att det är god stämning i skolan mot för 2010, det är även färre som håller med i påståendet att elever och lärare bemöter varandra med respekt. Däremot så verkar det som att problemet med mobbning på skolan har minskat.

Vill du läsa hela rapporten?

Läs hela jämförelse-rapporten , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till