MENY

LUPP ungdomsundersökning 2013–2014

Resultatet från Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Bland annat så kan vi se att skolan är den viktigaste frågan för 13–16 åringar. Svaren visar också att våra ungdomar överlag ser positivt på framtiden och att många av dem sommarjobbade den senaste sommaren.

Många ungdomar vill vara med och påverka

Enkäten visar att en tredjedel bland såväl killar som tjejer är intresserade av att vara med och påverka i frågor som rör sin hemkommun. Positivt är även att allt fler av kommunens ungdomar vet vart de ska vända sig om de vill föra fram sina åsikter.

– Efter Lupp 2010 så tog vi fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Det och etableringen av en ungdomssamordnartjänst som arbetar med och för ungdomars inflytande kan vara en förklaring till förbättringarna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Våra ungdomar har en positiv framtidstro

De allra flesta av kommunens ungdomar uppger att de ser positivt på sin framtid. Framtidstron ser genomgående väldigt god ut oavsett kön, ålder eller sysselsättning. Nordanstigs ungdomar delar i princip den goda framtidstron med övriga ungdomar i länet.

I Nordanstig är det många som har sommarjobbat
- och vill starta eget

Bland ungdomarna i Nordanstigs kommun så är det många som har sommarjobbat den senaste sommaren. Sommarjobb är en erkänd framgångsfaktor för att kunna få jobb i framtiden. Positivt är även att omkring hälften av Nordanstigs ungdomar kan tänka sig att starta eget i framtiden.

Skolan är viktig tycker våra ungdomar

För ungdomarna i åldrarna 13–16 så är skolan den viktigaste politiska frågan, och det är även här ungdomarna anser att det finns en hel del att förbättra. Nordanstigs ungdomar ligger på en lägre nivå än länssnittet när det kommer till hur de upplever sin skolsituation.

Hela rapporten för Nordanstig , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En jämförelse mellan Lupp 2010 och Lupp 2013 , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad tycker unga i Gävleborg?

  • Unga vill vara med och påverka men upplever att de inte kan göra det i så stor utsträckning som de önskar.
  • De flesta är nöjda med sin skolsituation.
  • Erfarenheter från sommarjobb varierar mycket i länets olika delar men är vanligast i de högre åldrarna.

Läs vad resultatet visar regionalt i rapporten , 993.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till