MENY

Vindkraftverk Nyvallsåsen

Handlingar för samråd, synpunkter eller frågor till och med 9 december 2019

FR Ramström Vind AB planerar ett vindkraftverk vid Nyvallsåsen med max 246 meter totalhöjd.

Ett vindkraftverk av den aktuella storleken kräver tillstånd och ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29 - 31 §§ miljöbalken. Syftet med samrådet är att ge myndigheter och allmänhet en bild av vindkraftsprojektet och att bereda möjligheter för vederbörande att lämna synpunkter, att förstärka miljöhänsyn tidigt i projektet samt att presentera en preliminär bedömning av miljöpåverkan. Samrådet är en del av processen för bedömning av vindkraftsanläggningens miljökonsekvenser som senare kommer att redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för uppförande och drift av vindkraftsanläggningen vid Nyvallsåsen. Samrådsunderlaget beskriver projektets planerade utformning, omfattning och uppskattade miljöpåverkan. I anslutning till planerat verk finns sedan tidigare två bygglovsgivna vindkraftverk. Denna preliminära bedömning av miljöpåverkan fokuserar på detta nya vindkraftverk.

För frågor kontakta

Linus Fallai, linus.fallai@onsalagruppen.se
Onsalagruppen Fastighetsutveckling AB