Avfallstaxa

Våra avfallstaxor är uppdelade i två; en för privatpersoner och en för verksamheter och företag

Avgifterna ska bland annat täcka kostnader för grovsopshämtning sex gånger per år. Hämtning av miljörfarligt avfall två gånger per år. Mottagning av elektronikskrot på Homons återvinningscentral eller återvinningsgård.

Kontakt

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till