Kommunfullmäktige KF

Kommunfullmäktige, KF, är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras och följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor

  • Kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi – budget, skattesats och avgifter i kommunal service
  • kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
  • att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och utskotten
  • att välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Val till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Varje plats i fullmäktige kallas mandat och antalet mandat fördelas mellan partierna i proportion till valresultatet. Valet sker samtdigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara något av följande

  • Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • Medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • Medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.
  • Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Nordanstigs kommun styrs mandatperioden 2019–2022 av Socialdemokraterna (10 mandat) och Centerpartiet (5 mandat) i valteknisk samverkan med Nordanstigspartiet.se (1 mandat).

Allmänhetens frågestund

Fullmäktige har punkten "Allmänhetens frågestund" på alla sina sammanträden.

Om du har någon fråga till fullmäktige kan du skicka den senast fem dagar före sammanträdet till

Nordanstigs kommun
Eva Engström
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Har du frågor om Allmänhetens frågestund?

Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

Förtroendevalda i kommunfullmäktige okt 2018 – okt 2022

15 oktober 2018 – 14 oktober 2022

Ledamöter

Tor Tolander, M
Lars Hed, M
Daniel Arenholm, M
Michael Wallin, M

Lisa Bergman Östman, C
Stig Eng, C
Carina Ohlson, C
Anders Broberg, C
Sven-Åke Eriksson, C 1:e vice ordförande

Per-Ola Wadin, L

Magdalena Fagerhov, KD
Patric Jonsson, KD

Kent Hammarström, S
Ola Wigg, S
Anette Nybom, S
Daniel Gunsth, S
Sigbritt Persson, S
Magnus Willing, S
Sven-Erik Sjölund, S
Carin Walldin, S, ordförande
Oskar Lundin, S

Petra Modeé, V, 2:e vice ordförande
Petter Bykvist, V
Göran Thybäck, V

Sandra Bjelkelöv, SD
Per Persson, SD
Göran Persson, SD
Eva Andersson, SD

Stefan Bergh, NoP

Lana Gradin, (-)
Johan Norrby, (-)

Ersättare

Tua Eurén, M
Kaj Engström, M

Monica Larsson, C

Rolf Colling, C
Johan Åkerlund, C

Anna Sundin, L
Peter Åström, L

Victor Gbadegbe, KD
Eva Åkerblom, KD

Stefan Nybom, S
Bengt-Ola Olsson, S
Ali Abdirashid, S
Lars Olov Svensson, S
Birgit Dahlström, S

vakant, V
Hanna Vennberg Tolander, V

vakant, SD
vakant, SD
vakant, SD

Helena Andersson, NoP
Andreas Högdahl, NoP

Förtroendevalda i kommunfullmäktige okt 2022 – okt 2026

15 oktober 2022 – 14 oktober 2026

Ledamöter

Lars Hed, M
Tor Tolander, M
Michael Wallin, M
Susanne Henriksson- Lundberg, M
Mårten Westergren, M
Lina Lindgren, M

Carina Ohlson, C
Stig Eng, C
Lisa Bergman Östman, C

Per-Ola Wadin, L

Patric Jonsson, KD

Ola Wigg, S
Sandra Jonsson, S
Kent Hammarström, S
Sigbritt Persson, S
Stefan Nybom, S
Maria Hammarberg, S
Oskar Lundin, S
Anette Nybom, S
Daniel Gunsth, S

Petter Bykvist, V
Ulrika Sandberg, V
Petra Modeé, V

Mikael Brykner, SD
Kent Klint Engman, SD
Eva Andersson, SD
Monika Brykner, SD
Ann-Sofie Lind, SD

Stefan Bergh, NoP
Helena Andersson, NoP
Andreas Högdahl, NoP

Ersättare

Magnus Sjöbom, M
Tua Eurén, M
Mattias Eklund, M

Per-Åke Kardell, C
John Henric Bornemann, C

Peter Åström, L
David Lindqvist, L

Victor Gbadegbe, KD
Lovisa Lindgren, KD

Jenny Vilhelmsson, S
Lars-Ove Gradin, S
Lena Svensson, S
Magnus Willing, S
Monica Olsson, S

Thorbjörn Thunström, V
Anette Forslin, V

Eva Mossberg, SD
Leif Söderlund, SD
Göran Persson, SD

Tina Torstensson, NoP
Johan Norrby, NoP

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Porträttbild på Carin Walldin

Carin Walldin, S


Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Siluett av person.

Sven Åke Eriksson, C


Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

Porträttbild på Petra Modée

Petra Modée, V


Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Kommunfullmäktige

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till