MENY

Samarbete med andra bibliotek
- HelGebiblioteken

Alla bibliotek i de tio kommunerna i Gävleborgs län samarbetar. Här kan du läsa om samarbetet som kallas HelGe.

För att öka vår service och bredda vårt mediebestånd samarbetar alla biblioteken i Gävleborgs län. Samarbetet kallas HelGe. HelGe står för
Hel(singland) och Ge(strikland), med äldre stavning.

HelGe fungerar som ett enda stort bibliotek. Medier transporteras mellan huvudbiblioteken i länet och sedan vidare till de mindre biblioteken i varje kommun.

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler. Med ditt lånekort kan du låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek i länet.

För ytterligare service kan vi fjärrlåna in böcker som inte finns i länet från bibliotek i hela Sverige.

Helgebibliotekens logotyp; röd bottenfärg med gråfärgade prickar och HelGe och helgebiblioteken.se i vi text.