MENY

LUPP

Bild med klickbara områden, illustrationer och text om LUPP Region Gävleborg Ung i Nordanstig 1177 Sommarlovsaktiviteter

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP är en undersökning som Ungdomsstyrelsen tagit fram. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som har i uppdrag att undersöka hur unga i Sverige har det. Ungdomsstyrelsen heter från mars 2014 MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

I Nordanstig har vi gjort LUPP tre gånger; 2010-2011, 2013-2014 och 2016. Vi har genomfört den i årskurs 7-9, i årskurs 2 på gymnasiet och i gruppen 19-25 år.

Resultaten från undersökningen 2016

Nedan finns LUPP resultaten från undersökningen som genomfördes november 2016. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 i Nordanstig var 93 %. Ungdomar från bl.a elevrådet på Bergsjö skola kommer under våren 2017 att vara med i planeringen av aktiviteter kopplat till resultaten.

LUPP resultat länet 2016 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

LUPP resultat Nordanstig 2016 , 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs resultatet av undersökningarna

En jämförelse mellan LUPP 2010 och 2013

LUPP 2013-2014 - kortare sammanställning