MENY

Säkrare hemma

Många bränder startar i hemmen. Med några enkla förberedelser kan du göra dig avsevärt bättre rustad för att minska riskerna och i bästa fall förhindra en brand.

En röd brandsläckare.

Brand i kastrull

Många bränder börjar på spisen. Torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett och olja kan börja brinna om temperaturen blir för hög. Om det börjar brinna i en kastrull ska elden kvävas med ett lock. Tänk på att aldrig hälla vatten i en gryta med brinnande fett. Det kan leda till att det blir en häftig reaktion genom att vattnet förångas och slungar ut brinnande fett som både sprider branden och kan ge svåra brännskador. Rengör filtret till fläkten regelbundet eftersom mycket fett i filtret gör att en brand lätt uppstår.

Brandvarnare

I Sverige dör drygt 100 människor varje år till följd av bränder. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandröken och inte av själva elden. Brandvarnaren är en billig livförsäkring, den är lätt att montera och kostar idag mindre än hundra kronor.

Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga brandröken, varnar dig snabbt och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet.Brandvarnaren bör placeras så centralt som möjligt i bostaden, till exempel utanför sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det svårt att höra brandvarnaren från alla sovrum. Det bör därför finnas flera brandvarnare om man bor i en stor lägenhet eller villa. Finns det flera våningar bör det finnas minst en brandvarnare per våningsplan.

Brandvarnaren bör sitta i taket eftersom brandröken stiger uppåt. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 50 centimeter runt om den. Placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar eller till exempel köket eller badrummet, eftersom en sådan placering kan leda till irriterande falsklarm.

Byt batteri!

Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året, till exempel vid första advent. Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. Glöm heller inte att testa brandvarnaren när den monterats. Brandvarnaren kontrolleras genom att man trycker in test knappen eller håller ett nysläckt stearinljus under den. Tänk på att gamla batterier ska lämnas på de platser som anvisats i din kommun.

Handbrandsläckare

Om olyckan är framme, och det börjar brinna, är det viktigt att ha släckutrustning hemma. Om du är rätt utrustad och vet hur du ska använda din utrustning, ökar möjligheten att släcka en brand.

Om branden upptäcks i ett mycket tidigt skede, kan det kanske vara tillräckligt att hälla på en mindre mängd vatten, eller kväva branden med hjälp av en filt. I vissa fall räcker det dock inte detta. En handbrandsläckare behövs då. Den har begränsad kapacitet, men fungerar utmärkt innan branden hunnit ta sig för mycket. Innehållet räcker i cirka 10–30 sekunder beroende på vilken typ av släckare det är samt hur den används. (Minsta tömningstiden varierar mellan 6–15 sekunder beroende på släckarens storlek).

Det finns olika typer av handbrandsläckare:

  • Vatten - Trä, papper, textilier
  • Skum - Trä, papper, textilier, vätskor, oljor
  • Pulver - Trä, papper, textilier, vätskor, oljor, el-utrustning
  • Kolsyra - Vätskor, oljor, el-utrustning

Pulversläckare är ett effektivt och bra förstahandsskydd mot alla typer av bränder. Den är också bra av släcktekniska skäl och är relativt lätt att använda även om du är ovan. I bostäder rekommenderas oftast en 6 kg pulversläckare.

Vår tidigare svenska standard för handbrandsläckare, har numer ersatts av en europastandard. Vilket innebär att klassningen har ändrats och utbudet av godkända släckare har blivit större. Förutom att du ska ha en handbrandsläckare hemma, är det viktigt att du vet hur du ska hantera den innan det börjar brinna. Läs bruksanvisningen och lär dig hur släckaren fungerar.

Gör så här:

  • Dra ur säkringen
  • Lossa därefter slangen och rikta den mot brandhärden.
  • Placera dig själv så nära branden som möjligt.
  • Utlös släckaren.
  • Tänk alltid på att ha en låg kroppsställning när du sprutar släck medlet mot elden.
  • Rör dig runt branden så att du kommer åt att släcka ordentligt.

Kontakta räddningstjänsten på 0650-380 11 om du är intresserad av en utbildning i handbrandsläckare.